Klacht over medewerker BFT

Klacht over medewerker BFT

Wie een klacht heeft over de bejegening door het BFT kan zich schriftelijk wenden tot het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht.
icpdf BFT klachtregeling

Bij de behandeling van een klacht of bezwaarschrift kan het openbaar bestuur zich laten adviseren door een Bezwaarschift-/Klachtadviescommissie BFT. Het instellingsbesluit en benoemingsbesluit van deze commissie kunt u
downloaden.

Klachten kunnen worden schriftelijk worden ingediend bij het BFT op onderstaand adres:

Bureau Financieel Toezicht
t.a.v. Bestuur
Postbus 14052
3508 SC Utrecht