Convenanten

Convenanten

Hieronder ziet de convenanten die het BFT heeft afgesloten met diverse partijen:

Convenant samenwerking tussen de KNB en het BFT 2013
​Onder de samenwerking binnen dit convenant wordt verstaan: coordinatie van de samenwerkingen; het geven van voorlichting dat wel het verzorgen van gezamenlijke opleidingen; interpretatie van de wet- en regelgeving en gegevensverstrekking.

 

Datum: ​5 oktober 2012
icpdfDownloaden convenant

 

Convenant samenwerking tussen het Kadaster en het BFT 2014
Kadaster en BFT onderhouden al lang contact met elkaar. De rol van BFT is vanaf 1 januari 2013 uitgebreid tot integraal toezicht op het notariaat. Kadaster en BFT hebben daarom hun contacten opnieuw besproken. Uitkomst is een convenant, getekend op 2 juli 2014, voor de uitwisseling van informatie over de registratie van vastgoedtransacties en de basisregistratie kadaster. Beide organisaties hebben een gezamenlijk belang bij een kwalitatief goed functionerend en integer notariaat en een goed functionerend rechtsverkeer.
Datum: ​2 juli 2014
icpdfDownloaden convenant
Convenant samenwerking tussen de Fraudehelpdesk en het BFT 2015
​Partijen hebben er belang bij om fraudesignalen waarbij het vermoeden bestaat dat een notaris, belastingadviseur, accountant of administratiekantoor hierbij een rol heeft gespeeld ter beschikking komen aan de toezichthouder BFT.

De afspraken in en uitgangspunten van dit convenant hebben tot doel een bijdrage te leveren aan het toezicht door het BFT op de naleving van hetgeen is bepaald bij en krachtens de Gdw, WWFT en de Wna.

​Datum: 7 april 2015
icpdfDownloaden convenant