Awb-kader

Awb-kader

Op de taak van het BFT tot het verrichten van het toezicht is titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op grond hiervan kunnen toezichthouders van het BFT bijvoorbeeld informatie opvragen of documenten inzien. Uiteraard dienen deze bevoegdheden proportioneel gebruikt te worden. Voor het toezicht op de gerechtsdeurwaarders geldt de Gerechtsdeurwaarderswet.