Bestuursreglement BFT

Bestuursreglement BFT

Het BFT heeft een bestuursreglement. Hierin staat o.a. beschreven hoe de samenstelling, de inrichting, de werkwijze en de besluitvorming van het bestuur BFT is. Bijgaand treft u het Bestuursreglement BFT aan.

Bestuursreglement Bureau Financieel Toezicht (Staatscourant, nr. 57970, 2 november 2016)