Gedragscode

Gedragscode

Het BFT is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en is zich er van bewust dat het ook zelf integer en in overeenstemming met de wet moet handelen. Het integriteitsbeleid is gericht op het bevorderen van goed, adequaat en transparant handelen.

Onderdeel hiervan is dat het BFT aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. Ten behoeve hiervan heeft het BFT in november 2010 een gedragscode vastgesteld. Deze houdt in dat medewerkers bereid en in staat moeten zijn hun taak adequaat, zorgvuldig, eerlijk en oprecht en betrouwbaar uit te oefenen met oog voor de waarden en belangen die in het geding zijn. Integriteit bevordert openheid, transparantie en een faire omgang tussen medewerkers en de relevante omgeving. Deze interne regeling formaliseert reeds lang bestaande uitgangspunten.

BFT gedragscode