Handhaving

Handhaving

Handhavingsbeleid
Op basis van het getoetste risicosignaal en bij vaststelling van een (risico op) normschending, kan het BFT overgaan tot handhavend optreden. Bij de keuze tussen de verschillende handhavingmogelijkheden geldt het uitgangspunt: ‘terughoudend waar het kan, doortastend waar het moet’. Het doel van het handhavend optreden is het bewerkstelligen van normconform gedrag.  Naast het wettelijk handhavingsinstrumentarium kan compliance ook op worden bereikt door ander handhavend optreden. Enkele voorbeelden  zijn:

Normoverdragend gesprek
Vanuit een geconstateerde normschending kan het BFT een zogenaamd normoverdragend gesprek initiëren. De onder toezicht staande wordt daarbij aangespoord om de normschending te beëindigen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over voortvarend, volledig en tijdig herstel en overige verbeteringen.

Boete- en dwangsom
Bij schending van bepaalde voorschriften heeft het BFT binnen het bestuursrecht een boete- en dwangsombevoegdheid.

Tuchtklacht
Ten slotte heeft het BFT de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een tuchtklacht in te dienen bij de tuchtkamer van de beroepsgroep waar de onder toezicht staande onder valt.
Uitgebreide informatie over het handhavingsbeleid van het BFT is in de loop van 2014 te vinden op deze website.

icpdfBFT Handhavingsbeleid