Onderzoek

Onderzoek

Op basis van de informatie van de onder toezicht staande en externe bronnen kan een risicogericht onderzoek plaatsvinden.
Als mogelijke onderzoeken worden onderscheiden:
  • Inwinnen van informatie. Dit kan zijn een vragenbrief of telefonisch;
  • Bedrijfsbezoek. Dit is een gericht onderzoek op basis van een beperkt aantal bij het BFT bekende risicosignalen. Onder deze bedrijfsbezoeken vallen ook introductieonderzoeken, alsmede onderzoeken bij een startende notaris;
  • Algemeen onderzoek. Gericht onderzoek naar bij het BFT bekende gecombineerde signalen.
  • Thematisch onderzoek. Onderzoek naar een bepaald thema bij meerdere notarissen; en
    Bijzonder onderzoek. Specialistisch onderzoek naar aanleiding van bijzondere risicosignalen over normschendingen door een notaris.
Welk type onderzoek wordt gekozen is afhankelijk van het risico. Het toezicht wordt door ervaren toezichthouders uitgevoerd; dat wil zeggen, met ervaring opgedaan in eerder uitgevoerde notariƫle (bijzondere) onderzoeken of met eigen werkervaring op het terrein van de onder toezicht staande.