Disclaimer

Disclaimer

De informatie op de website van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als een door het BFT geformuleerd advies inzake een specifieke situatie of bepaald probleem.

Hoewel de informatie op de website van het BFT met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan het BFT geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volledig is en dat ook zal blijven.
Het BFT kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van het BFT.

Indien u via de website van het BFT naar websites van andere organisaties gaat, wijst het BFT u erop dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan het BFT en dat het BFT geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van dergelijke websites.
Het auteursrecht op de website wordt door het BFT uitdrukkelijk voorbehouden.