DiginBFT

DiginBFT

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe modellen voor gerechtsdeurwaarders gepubliceerd:

* voor het indienen van de jaarinformatie kantoor;
* voor in het indienen van de jaarinformatie privé;

* voor het indienen van de kwartaalinformatie kantoor;
* voor het indienen van de bewaarplicht

Toelichting onderhanden werk [onderdeel score]

Indien u gebruik maakt van XML bestanden wijst het Bureau Financieel Toezicht u op dat de modellen ten behoeve van het uploaden in DiginBFT zijn gewijzigd.

U kunt deze vinden onder Toelichting onderhanden werk [onderdeel score]

Jaarlijks en per kwartaal dienen gerechtsdeurwaarders hun verantwoordingsdocumenten in bij het BFT. Het BFT vindt het van belang dat de kantoorstukken en de privéstukken volgens de voorgeschreven modelstaten worden ingediend. Om dit te faciliteren en op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze mogelijk te maken is DiginBFT ontwikkeld.De jaargegevens dienen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar bij het BFT te worden ingediend. De kwartaalgegevens dienen voor de data genoemd in de circulaire te worden ingediend.