FAQ DiginBFT

FAQ DiginBFT

Hieronder worden eerst de vragen weergegeven. Verderop worden deze vragen opnieuw gesteld en beantwoord.
  1. Hoe kan ik mijn accountant / administrateur machtigen?
  2. Hoe moeten de kantoorgegevens worden ingediend?
  3. Waarom worden niet alle velden gevuld bij een XML upload?
  4. Waarom kan ik niet opslaan?
  5. Waarom kan ik niet indienen?
  6. Hoe kan ik tussentijds printen?

1. Hoe kan ik mijn accountant / administrateur machtigen?
Één van de notarissen of gerechtsdeurwaarders stuurt een mail naar diginbft@bureauft.nl. Daarbij geeft hij of zij aan wie gemachtigd moet worden en voor welke gegevens (privé, kantoor, jaar, tussentijds, bewaringspositie). Om het machtigingsverzoek in behandeling te nemen hebben wij de authenticatiecode van de notaris of gerechtsdeurwaarder nodig. Het BFT verstuurt dan een gebruiksnaam en wachtwoord naar de gemachtigde persoon of het gemachtigde accountantskantoor.

2. Hoe moeten de kantoorgegevens worden ingediend?
In het portaal bestaat geen  gebruikersnaam  voor kantoor.  De kantoorgegevens  zijn  benaderbaar via het persoonlijke gebruikersaccount.

3. Waarom worden niet alle velden gevuld bij een XML upload?
Een aantal labelvelden wordt mogelijk niet gevuld vanuit een XML upload.
Wij vragen u daarom na de XML upload de verslagstaat nog even door te lopen of alle velden correct zijn gevuld.

4. Waarom kan ik niet opslaan?
Het kan zijn dat u niet over voldoende rechten beschikt om op te slaan. In dat geval verschijnt onder in het scherm, als u naar beneden bent gescrold, niet de knop opslaan (rechts onderaan). Het kan ook zijn dat u een browser gebruikt die niet wordt ondersteund. Alleen Internet Explorer (versie 10 en hoger), Mozilla Firefox (versie 25 tot en met 28) en Google Chrome worden ondersteund. Het gebruik van Safari en versie 29 en hoger van Mozilla Firefox wordt niet ondersteund door het DiginBFT Portaal. Als het indienen niet mocht lukken verzoeken wij u het nogmaals te proberen op een later tijdstip voordat u ons om assistentie vraagt.

5. Waarom kan ik niet indienen?
Het kan zijn dat u niet over voldoende rechten beschikt om in te dienen. In dat geval verschijnt onderin het scherm, als u naar beneden bent gescrold, niet de knop indienen (links onderaan). Het kan ook zijn dat u niet alle verplichte velden heeft ingevuld. Een veld dat nog moet worden gevuld is rood omrand en pas als alle velden groen omrand zijn kunt u indienen. Het kan ook zijn dat u een browser gebruikt die niet wordt ondersteund. Alleen Internet Explorer (versie 10 en hoger), Mozilla Firefox (versie 25 tot en met 28) en Google Chrome worden ondersteund.  Het gebruik van Safari en versie 29 en hoger van Mozilla Firefox wordt niet ondersteund door het DiginBFT Portaal. Als het indienen niet mocht lukken verzoeken wij u het nogmaals te proberen op een later tijdstip voordat u ons om assistentie vraagt.

6. Hoe kan ik tussentijds printen?
In het portaal is geen mogelijkheid ingebouwd om een tussentijdse afdruk te maken. Indien u een tussentijdse afdruk wilt maken adviseren wij u om de printfunctie van uw browser te gebruiken.