Incidentenmelding artikel 19a

Incidentenmelding artikel 19a

Op grond van artikel 19A en 31, tweede lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn gerechtsdeurwaarders bij ministeriële regeling verplicht om de gebeurtenissen die aanmerkelijke nadelige gevolgen hebben of kunnen hebben voor de financiële positie van de gerechtsdeurwaarder te melden aan het BFT.

In de ministeriële regeling is aangegeven welke gebeurtenissen de gerechtsdeurwaarder moet melden.

Gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders, toegevoegd gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders kunnen gebeurtenissen die aanmerkelijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor de (financiële) positie van een gerechtsdeurwaarder melden via melding19a@bureauft.nl.