Verslaggeving

Verslaggeving

Voor de jaarstukken zijn verslagstaten voorgeschreven (administratieverordening gerechtsdeurwaarders art 3). Het gebruik van deze staten is verplicht.
Het BFT heeft een gebruikersvriendelijke applicatie voor de digitale indiening van verslagstaten ontwikkeld. Deze internetapplicatie, Digin BFT, is toegankelijk met een gebruikerscode en wachtwoord.

Het BFT vindt het van groot belang dat de juiste documenten worden overgelegd bij de verslagstaten. Daartoe worden eenmalig de modelmededelingen als bijlage bij de circulaire gevoegd.

icdoc Circulaire gerechtsdeurwaarders 2017