Verwachte werkzaamheden

Verwachte werkzaamheden

Het is van belang dat het BFT kan beschikken over tijdige, juiste en volledige informatie van de gerechtsdeurwaarders in het land. De informatie die de gerechtsdeurwaarder aanlevert moet soms voorzien zijn van een verklaring.

Gerechtsdeurwaarders moeten de jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar indienen bij het BFT. Aan de jaarstukken moet het verslag van een onderzoek door een accountant, dat ten minste een beoordelingskarakter draagt, worden toegevoegd. Behalve het onderzoek van de jaarrekening dient de accountant van notarissen en van gerechtsdeurwaarders jaarlijks een onderzoek in te stellen naar de opzet van de administratieve organisatie en de bijbehorende interne controle. Een mededeling ter zake moet gelijktijdig met de jaarstukken worden ingezonden.

Zie voor meer informatie de door het BFT uitgebrachte circulaires.