Handhaving

Handhaving

Op basis van het getoetste risicosignaal en bij vaststelling van een (risico op) normschending, kan het BFT overgaan tot handhavend optreden. Hierbij geldt het uitgangspunt: ‘terughoudend waar het kan, doortastend waar het moet’. Afhankelijk van de aard van de normschending kan het BFT er voor kiezen om een tuchtklacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Het doel van het handhavend optreden is het bewerkstelligen van normconform gedrag.