Werkwijze

Werkwijze

Het integrale toezicht op de gerechtsdeurwaarders richt zich op de aandachtsgebieden financiën, integriteit en kwaliteit van de gerechtsdeurwaarder. De wetgever wenst een effectief, efficiënt en preventief toezicht op de gerechtsdeurwaarders.
Het financiële toezicht op gerechtsdeurwaarders is gericht op het waarborgen van het maatschappelijk vertrouwen dat aan gerechtsdeurwaarders toevertrouwde gelden veilig en zeker zijn. Het toezicht is voornamelijk preventief van aard. Dit houdt in dat door het bestaan en de uitvoering van het toezicht getracht wordt te waarborgen dat de toevertrouwde gelden, ook bij een eventueel faillissement van een gerechtsdeurwaarder, gewaarborgd zijn.
Bij het uitoefenen van zijn toezichtactiviteiten is het BFT:
  • Onafhankelijk. De samenleving moet er op kunnen vertrouwen dat het toezicht onafhankelijk wordt uitgevoerd.
  • Transparant. Zowel op aspecten als nut en noodzaak van de verrichte activiteiten als de hiervoor genoemde onafhankelijkheid.
  • Professioneel. Het BFT staat open voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën met betrekking tot het verbeteren van het eigen functioneren.
  • Selectief en efficiënt. Toezichtactiviteiten worden telkens gekozen op basis van een afweging van risico’s, effectiviteit, kosten en baten.
  • Slagvaardig. Het toezicht door het BFT is terughoudend waar het kan en doortastend waar het moet.
  • Gericht op samenwerking. Samenwerking is een belangrijk middel om de ervaren toezichtlast te beperken.