Digin BFT

Digin BFT

Jaarlijks en per kwartaal dienen notarissen hun verantwoordingsdocumenten in bij het BFT. Het BFT vindt het van belang dat de kantoorstukken en de priv├ęstukken volgens de voorgeschreven modelstaten worden ingediend. Om dit te faciliteren en op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze mogelijk te maken is DiginBFT ontwikkeld.
De jaargegevens dienen binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar bij het BFT te worden ingediend. De kwartaalgegevens dienen voor de data genoemd in de circulaire te worden ingediend.
De informatie uit DiginBFT wordt opgenomen in de database van het BFT. Vervolgens vindt een kwalitatieve beoordeling plaats en wordt een risicoanalyse uitgevoerd.

Uitstel indiening jaargegevens
Bij bijzondere omstandigheden kunt u uitstel aanvragen voor de indiening van de jaargegevens. Dit verzoek om uitstel dient u binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar schriftelijk beargumenteerd bij het BFT in te dienen. Op grond van bijzondere omstandigheden, kan het BFT krachtens de wet maximaal 2 maanden uitstel verlenen. Overigens vallen onder bijzondere omstandigheden niet omstandigheden ten aanzien van het functioneren van uw accountant.
Uitstel ten aanzien van de indiening van kwartaalgegevens wordt niet verleend.