FAQ

FAQ

Hier vindt u de meest gestelde vragen over het toezicht op de naleving van de Wet op het notarisambt. Deze vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

FAQ Werkwijze toezicht
FAQ DiginBFT

​De antwoorden op deze veel gestelde vragen zijn algemeen en kunnen in een specifiek geval anders zijn. De tekst van wet- en regelgeving is leidend.
Het BFT heeft de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het BFT geeft echter geen garantie dat de verstrekte informatie correct en/of volledig is c.q. blijft. Het BFT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door derden aangeboden informatie waarnaar wordt verwezen.

Op de website van de KNB kunt u meer informatie vinden.