Verslaggeving

Verslaggeving

Voor de jaarstukken zijn verslagstaten voorgeschreven (artikel 2 Administratieverordening). Het gebruik van deze staten is verplicht. Op 1 januari 2010 is voor het notariaat het Reglement Verslagstaten 2010 in werking getreden. In het reglement wordt digitale indiening verplicht gesteld. De tekst van het reglement kunt u vinden op de site van de KNB.

Reglement verslagstaten

Het BFT heeft een applicatie voor de digitale indiening van verslagstaten ontwikkeld. Deze internetapplicatie, DiginBFT, is toegankelijk met een gebruikerscode en wachtwoord. De verslagstaten in DiginBFT zijn gebaseerd op het Reglement Verslagstaten 2010, respectievelijk de Administratieverordening.

Bij het via DiginBFT indienen van verslagstaten wordt de jaarrekening niet meer vereist, zodat de relatie tussen de verklaring bij de jaarrekening en de verslagstaten in DiginBFT niet blijkt.

Het BFT vindt het van groot belang dat de juiste documenten worden overgelegd bij de verslagstaten. Daartoe worden eenmalig de modelmededelingen als bijlage bij de circulaire gevoegd.

De Administratiemededeling
Met ingang van 2017 wordt niet alleen gevraagd naar de opzet van de administratieve procedures maar ook naar het bestaan daarvan.

icdoc Circulaire notariaat 2017