Ontheffing samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers 2018

Ontheffing samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers 2018

Conform artikel 2, lid 5 van de Regeling op het notarisambt (Rna) dient de notaris bij de indiening van de kwartaalcijfers een samenstellingsverklaring van een accountant bij te voegen. Op basis van de Rna kan het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ontheffing van deze plicht verlenen. Het BFT heeft voor het eerste kwartaal 2018 tot en met het vierde kwartaal 2018 de Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers 2018 opgesteld. Daarin staan de voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing over deze periode.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing met ingang van het eerste kwartaal van 2018 tot en met het vierde kwartaal 2018 moeten kantoren vóór 1 juli 2017 een verzoek indienen bij het BFT door middel van het ontheffingsformulier 2018. Dit verzoek kan per post worden ingediend bij het BFT of via het e-mailadres van het BFT (ontheffing2018@bureauft.nl).

Het verzoek kan slechts één keer, voor vier kwartalen tegelijk worden aangevraagd. Wanneer het verzoek om ontheffing niet vóór 1 juli 2017 wordt gedaan, vindt geen inhoudelijke beoordeling van het verzoek plaats en wordt de ontheffing niet verleend. Slechts wanneer sprake is van een gebroken boekjaar kan het verzoek ook later dan 1 juli 2017 worden ingediend, zie hiertoe de Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers 2018.

Ook als het BFT uw kantoor voor de periode van het derde kwartaal van 2016 tot en met het vierde kwartaal van 2017 ontheffing heeft verleend, dient u voor een ontheffing met ingang van het eerste kwartaal van 2018 tot en met het vierde kwartaal van 2018 een verzoek in te dienen.

Alle notarissen worden over de mogelijkheid tot ontheffing en de bijbehorende voorwaarden ook per e-mail geïnformeerd. Ook zal er een bericht verschijnen via de nieuwsbrief van de KNB (Notarisnet).

 Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers 2018 (Staatscourant, nr. 29961, 30 mei 2017)

 Beleidsregel ontheffing samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers 2018

 Aanvraagformulier ontheffing samenstellingsverklaring bij kwartaalcijfers 2018