Reactie op redactioneel commentaar FD

Reactie op redactioneel commentaar FD

Het BFT heeft kennis genomen van het redactionele commentaar van 7 augustus 2017 dat de toezichthouder “volwassener” moet worden.

Dit commentaar is gebaseerd op de brief van de Ledenraad van de KNB zonder dat de redactie het standpunt van het BFT heeft vermeld. Dat is jammer, want de brief van de notarissen bevat een groot aantal feitelijk onjuiste gegevens.

Het BFT vaardigt geen regels uit. Het BFT heeft bij alle probleemgevallen ingegrepen. Het geschetste voorbeeld is apert onjuist.

Het BFT heeft in vrijwel alle gevallen van de tuchtrechter en de bestuursrechter gelijk gekregen. Het BFT beoordeelt alle ingediende kwartaalcijfers.

Het BFT is over alle onderwerpen die in de brief staan vermeld al meer dan een jaar in gesprek met de KNB. Hieruit blijkt dat er grote verschillen van inzicht bestaan zoals tussen toezichthouders en de onder toezicht gestelden wel vaker voorkomt.

Dat de Ledenraad nu zijn gelijk heeft proberen te halen met een boze en zeer ongenuanceerde brief, valt alleen maar te betreuren en rechtvaardigt niet de conclusie dat de notarissen hiermee ook echt een punt hebben.

Dat er altijd iets te verbeteren valt, erkent ook deze toezichthouder.