Termijn indiening aanvraag ontheffing van 1 juni 2017 naar 1 juli 2017

Termijn indiening aanvraag ontheffing van 1 juni 2017 naar 1 juli 2017

Ingevolge art. 2 lid 5 van de Rna dienen de kwartaalcijfers voorzien te zijn van een samenstellingsverklaring verstrekt door een accountant. Het BFT kan op grond van art. 2 lid 6 van de Rna een ontheffing verlenen voor het verstrekken van deze verklaring. In de huidige circulaire staat onder andere dat de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden ten behoeve van een ontheffing in 2018 nog dienen nog te worden vastgesteld na een evaluatie en dat het verzoek hiertoe moet worden ingediend vóór 1 juni 2017.

Deze evaluatie is in concept gereed en naar verwachting zullen de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontheffing voor het kalenderjaar 2018 definitief worden vastgesteld en bekend worden gemaakt in week 20 (15-19 mei a.s.). Hierop vooruitlopend wordt de termijn voor het verzoek om voor de ontheffing voor 2018 in aanmerking te komen met een maand opgeschoven. Om voor de ontheffing voor 2018 in aanmerking te komen dient u derhalve vóór 1 juli 2017 daartoe een verzoek bij het BFT in te dienen.

Slechts wanneer sprake is van een gebroken boekjaar kan het verzoek ook later worden ingediend, met dien verstande dat de termijn van indiening wordt verlengd met de maanden waarop het boekjaar later eindigt. Indien het boekjaar bijvoorbeeld eindigt op 30 april 2017, houdt dit in dat het verzoek moet worden ingediend vóór 1 november 2017.