Toetsingskader

Toetsingskader

Voor het uitoefenen van het toezicht is het nodig dat het toetskader helder is. Het BFT is toezichthouder. De normen voor het toetskader worden met name bepaald door de wet- en regelgevers en de tuchtrechter.

De WWFT is naast algemene verplichtingen gebaseerd op twee belangrijke pijlers, namelijk: het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Het begrip cliëntenonderzoek is ruimer dan het louter identificeren van de cliënt. Het gaat met name om:
  • Verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt;
  • Indien van toepassing, identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende of UBO (‘ultimate beneficial owner’);
  • In kaart brengen van  de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt;
  • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen, cliëntenacceptatie bij PEP’s;
  • Personeel moet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en inzicht verwerven in het herkennen van ongebruikelijke transacties;
  • (Voortdurende) monitoring van de zakelijke relatie gericht op het risicoprofiel van de cliënt en in voorkomend geval onderzoek naar de bron van het vermogen.
Het cliëntenonderzoek kan worden afgestemd op het risico dat een bepaalde cliënt, zakelijke relatie, product of transactie met zich meebrengt. Dit betekent in de praktijk meer aandacht voor situaties waarbij sprake is van een hoger risico op witwassen en/of terrorismefinanciering. In zogenaamde laag risico situaties – cliënt is bijvoorbeeld een beursgenoteerde onderneming of een 100% dochtermaatschappij daarvan – kan een vereenvoudigd cliëntenonderzoek plaatsvinden. In situaties die een hoog/hoger risico vormen, zoals bijvoorbeeld een PEP-cliënt of wanneer een cliënt fysiek niet aanwezig is voor identificatie, is verscherpt cliëntenonderzoek verplicht.
Van belang is verder dat onder het regime van de WWFT de onder toezicht gestelde instelling verplicht is tot het ontwikkelen van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme alsmede zorg te dragen voor een adequate opleiding voor haar werknemers.
Hier vindt u een verwijzing naar de verschillende Wet- en regelgeving, de WWFT, Ministeriële regelingen en tuchtrechtjurisprudentie.

Algemene leidraad WWFT en SW(Ministerie van Financiën, januari 2014)

Specifieke leidraden BFT

Specifieke leidraad naleving WWFT voor accountants en
belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen
genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 11, 12, 13 en 23 WWFT
[BFT, 15 juli 2014]

Specifieke leidraad naleving WWFT voor advocaten en juridische dienstverleners zoals genoemd in artikel 1 lid letter a sub 12 en 13 WWFT [BFT, 15 juli]

Specifieke leidraad naleving WWFT voor (kandidaat en toegevoegd) notarissen en overige instellingen genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 12 en 13 WWFT [BFT, 15 juli 2014]

Bijlage I
Voorbeelden WWFT bij subjectieve indicator [BFT, 15 juli 2014]

Bijlage II
Handleiding WWFT 2014 [BFT, 15 juli 2014]

Brochures
Wijzigingen van de WWFT per 1 januari 2013 (FIU-Nederland, 2013)

WWFT Handleiding voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken  (Belastingdienst/Bureau Toezicht WWFT))

WWFT Handleiding voor verkopers van goederen (Belastingdienst/Bureau Toezicht WWFT)

WWFT Handleiding voor advocaten, notarissen, accountants, belastingadvieurs en administratiekantoren (MinFin)

Als u geïnteresseerd bent in de niet-actuele voorgaande “Specifieke leidraad naleving WWFT” (1 april 2011), dan kunt u deze aanvragen via het e-mailadres: wwft@bureauft.nl .

Presentatie
icpdf Presentatie Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (BFT 23 juli 2015)

Links
FATF
Tuchtrecht
Rechtspraak

FIU-Nederland