Het toezicht op de notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt binnen het BFT uitgeoefend door de afdeling Notariaat/ Gerechtsdeurwaarders (NG). In het kader van de uitvoering van het toezicht stelt het BFT onderzoeken in. De toezichtfunctie richt zich onder andere op de naleving van de wet- en regelgeving en toezicht op de derdengelden. De toezichthouder rapporteert daarover en het is diens taak om de aan het toezicht gerelateerde vraagstukken te analyseren, beantwoorden en evalueren. De toezichthouder valt onder het hoofd van de afdeling NG.

Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gerekend:

 • verrichten van onderzoeken (in de ruimste zin van het woord), zowel in multidisciplinaire samenwerking (vaak in kleine teams) als zelfstandig en daarover rapporteren;
 • bezoeken van gerechtsdeurwaarders- en notariskantoren om vast te stellen of relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd, of er sprake is van voldoende financiële basis, alsmede het geven van (dwingende) aanwijzingen ter verbetering van gesignaleerde tekortkomingen;
 • maken van analyses en het leveren van een bijdrage daaraan;
 • zelfstandig adviseren en signaleren van ontwikkelingen aan het hoofd van de afdeling NG c.q. het MT in de volle breedte van het beleid (juridisch, vakinhoudelijk/vaktechnisch), waaronder het analyseren en interpreteren van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur en vertaling hiervan naar consequenties;
 • zelfstandig verstrekken van informatie, het uitdragen van standpunten, het geven van voorlichting en het beantwoorden van vaktechnische vragen ten behoeve van– ondertoezichtgestelden, instellingen, beroepsorganisaties en collega toezichthouders, één en ander binnen de beleidskaders;
 • informatie vergaren bij, en afstemmen met externe partijen (zoals beroepsorganisaties, ministeries, andere toezichthouders, tuchtkamers en het openbaar ministerie) in verband met de totstandkoming van nieuw strategisch toezichtbeleid en de nadere vormgeving van gefiatteerd beleid naar concrete uitvoeringsrichtlijnen;
 • collegiale toetsing van dossiers van collega toezichthouders;
 • het desgevraagd leveren van een bijdrage aan klacht- en handhavingsprocedures.

Goede resultaten bereik je niet alleen door het uitvoeren van kritisch onderzoek, maar ook door in gesprek te zijn en te blijven met de ondertoezichtgestelden, goed naar hen te luisteren en ze te stimuleren de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Functie eisen

 • een afgeronde opleiding tot registeraccountant (RA) en ruime relevante werkervaring als toezichthouder of binnen een openbaar accountantskantoor of de Belastingdienst of Auditdienst Rijk;
 • bij voorkeur (maar niet vereist) specialistische kennis op deelterreinen (zoals het notariaat en/ of gerechtsdeurwaarders en automatisering);
 • gedegen vakkennis en kennis van relevante wet- en regelgeving omtrent financiële verslaglegging en de daarbij behorende jurisprudentie;
 • een stevige gesprekspartner en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • ervaring met multidisciplinaire samenwerking en projectmatig werken;
 • in staat om te werken onder tijdsdruk;
 • maatschappelijke betrokkenheid.

Competenties kandidaat
Je hebt een scherpe geest, bent analytisch sterk en een representatieve gesprekspartner voor ondertoezichtgestelde organisaties en andere stakeholders. Je hebt een grote passie voor het vak en bent gedreven om je daarin verder te ontwikkelen. Je staat stevig in je schoenen, bent standvastig en doortastend. Daarnaast ben je een communicatief persoon die richting relaties enige afstand weet te bewaren, maar tegelijkertijd in staat is om de benodigde informatie voor de onderzoeken boven tafel te krijgen.

In de functie is het tevens van belang dat je beschikt over overtuigingskracht en een resultaatgerichte mentaliteit. Je bent een gedreven doorzetter die graag de mouwen opstroopt en niet opgeeft totdat de zaken zijn afgerond.

Tenslotte zul je in staat moeten zijn om project- en planmatig te werken en als sparring-partner te fungeren voor de overige teamleden. Je hebt een objectieve kijk op zaken en weet deze van meerdere kanten te belichten.

Wat biedt het BFT?
Het BFT biedt een unieke functie waarin je in de gelegenheid wordt gesteld verder te specialiseren. Je krijgt veel vrijheid en ruimte om je rol te bepalen en mee te werken aan de structuur en de opbouw van de afdeling. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch en werken er hoogopgeleide professionals aan het realiseren van een gezamenlijk doel.
Het BFT biedt een uitstekend pakket primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast biedt zij een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan.
Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te komen werken in een enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse? Neem dan contact op met Hendrik Roeleveld | mobiel: 06-57679413 | h.roeleveld@employmentservices.nl | van Employment Services. Employment Services is verantwoordelijk voor de werving & selectie van geschikte kandidaten voor deze vacature. Meer informatie vind je op www.employmentservices.nl.