Om het toezicht te versterken is bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) op korte termijn een functie vacant voor een fulltime Financieel Toezichthouder voor de regio Noord-Nederland.

Functie

Het toezicht op de notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt binnen het BFT uitgeoefend door de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders (NG). In het kader van de uitvoering van het toezicht stelt het BFT onderzoeken in. De toezichtfunctie richt zich onder andere op de naleving van de wet- en regelgeving en toezicht op de derdengelden. De toezichthouders rapporteert daarover en het is diens taak om de aan het toezicht gerelateerde vraagstukken te analyseren, beantwoorden en evalueren.

De toezichthouder valt onder het hoofd van de afdeling NG. Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gerekend:

 •  verrichten van onderzoeken (in de ruimste zin van het woord), zowel in multidisciplinaire samenwerking (vaak in kleine teams) als zelfstandig en daarover rapporteren;
 •  bezoeken van gerechtsdeurwaarders- en notariskantoren om vast te stellen of relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd, of er sprake is van voldoende financiele basis, alsmede het geven van (dwingende) aanwijzingen ter verbetering van gesignaleerde tekortkomingen;
 •  maken van analyses en het leveren van een bijdrage daarvan;
 •  zelfstandig adviseren en signaliseren van ontwikkelingen aan het hoofd van de afdeling NG c.q. het MT in de volle breedte van het beleid (juridisch, vakinhoudelijk/vaktechnisch), waaronder het analyseren en interpreteren van relevante wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur en vertaling hiervan naar consequenties;
 •  informatie vergaren bij, en afstemmen met externe partijen (zoals beroeporganisaties, ministeries, andere toezichthouders, tuchtkamers en het openbaar ministier) in verband met de totstandkoming van nieuw strategisch toezichtbeleid en de andere omgeving van gefiatteerd beleid naar concrete uitvoeringsrichtlijnen;
 •  collegiale toetsing van dossiers van collega toezichthouders;
 •  het desgevraagd leveren van een bijdrage aan klacht- en handhavingsprocedures.

Functie eisen

 •  een afgeronde opleiding tot registeraccount (RA) en ruime ervaring als toezichthouder of binnen een openbaar accountantskantoor of de Belastingdienst of Auditdienst Rijk;
 •  bij voorkeur (maar niet vereist) specialistische kennis op deelterreinen (zoals notariaat en/of gerechtsdeurwaarders en automatisering);
 •  gedegen vakkennis en kennis van relevante wet- en regelgeving omtrent financiele verslaglegging en de daarbij behorende jurisprudentie;
 •  een stevige gesprekspartner en uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 •  ervaring met multidisciplinaire samenwerking en projectmatig werken;
 •  in staat om te werken onder tijdsdruk;
 •  maatschappelijke betrokkenheid.

Wat biedt het BFT?

Het BFT biedt een unieke functie waarin je in de gelegenheid wordt gesteld verder te specialiseren. Je krijgt veel vrijheid en ruimte om je rol te bepalen en mee te werken aan de structuur en de opbouw van de afdeling. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch en werken er hoogopgeleide professionals aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

Het BFT biedt een uitstekend pakket primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast biedt zij een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan.

Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te komen werken in een enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse? Neem dan contact op met Hendrik Roeleveld (06-57679413) van Employment Services. Employment Services is verantwoordelijk voor de werving & selectie van geschikte kandidaten voor deze vacature. Meer informatie vind je op www.employmentservices.nl.