Functieomschrijving

Voor de afdeling ‘Juridische zaken / handhaving’ is het BFT op zoek naar een
bestuursrechtjurist. In deze functie ga je je bezighouden met de bestuursrechtelijke
praktijk op het gebied van toezicht en handhaving. Het gaat daarbij onder andere om
bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen die worden opgelegd in het kader van de
naleving van de WWFT (bestuurlijke boete, last onder dwangsom, aanwijzing). Ook gaat
het om procedures met betrekking tot de verlening van ontheffingen, en met betrekking
tot de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp).

Dit brengt onder andere met zich mee dat je de door de toezichthouders van het BFT
opgestelde toezichtrapportages inzake de naleving van de WWFT beoordeelt om te bezien
óf en welke handhavingsmaatregel dient te worden opgelegd. Hierover adviseer je het
bestuur van het BFT.

Ook betekent dit dat je diverse bestuursrechtelijke beslissingen schrijft, zowel in de
primaire als in de bezwaarfase, en dat je beroepsprocedures voert bij diverse rechterlijke
instanties, waarbij je het standpunt van het BFT tijdens de behandeling van een zaak ter
zitting verwoord en verdedigt.

De afdeling ‘Juridische zaken / handhaving’ houdt zich voorts bezig met tuchtrechtelijke
handhaving door middel van het indienen van tuchtklachten en het voeren van
procedures voor diverse tuchtkamers (notarissen, gerechtsdeurwaarders, accountants).
Op termijn heb je de mogelijkheid ook op dit gebied ervaring op te doen en jezelf verder
te ontwikkelen.

Functie-eisen:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en een afgeronde wo-opleiding
  Nederlands recht;
 • Je hebt aantoonbaar grondige kennis van en inzicht in het bestuurs(proces)recht;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring opgedaan als bestuursrechtjurist en hebt zodoende
  ervaring met het zelfstandig afhandelen van aanvragen en bezwaarschriften en
  het voeren van beroepsprocedures;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid teneinde op
  zelfstandige wijze kwalitatief hoogwaardige stukken te produceren. Ook beschik je
  over uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je hebt een goed inzicht in en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Competenties

 • Analyseren;
 • Anticiperen;
 • Oordeelsvorming;
 • Overtuigingskracht;
 • Plannen en organiseren

Wat biedt het BFT?

Het BFT biedt een leuke en uitdagende functie waarin je in de gelegenheid wordt gesteld je
verder te specialiseren. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de
cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch en werken er hoogopgeleide professionals
aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

Het BFT biedt een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast
biedt het BFT een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als
vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan.

Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te komen werken in een
enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse?

Neem dan contact op met Hendrik Roeleveld (06-57679413) van Employment Services.
Employment Services is verantwoordelijk voor de werving & selectie van geschikte
kandidaten voor deze vacature.

Employment Services is actief vanuit Baarn en is bewezen effectief in werving & selectie,
executive search en interim-bemiddeling door persoonlijke aandacht en gedegen advies
(www.employmentservices.nl).