De functie
De functie richt zich op de naleving van de Wwft. De toezichthouder verricht daartoe
onderzoeken (in de ruimste zin van het woord) bij instellingen en rapporteert vervolgens of
deze wet wordt nageleefd. Daarnaast analyseert, beantwoordt en evalueert de
toezichthouder aan het toezicht gerelateerde vraagstukken. De toezichthouder valt onder
het hoofd van de afdeling Wwft.

 • Tot de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden kunnen worden gerekend:
  verrichten van onderzoeken , zowel in multidisciplinaire samenwerking (vaak in kleine
  teams) als zelfstandig en daarover rapporteren;
 • bezoeken van instellingen om vast te stellen of relevante wet- en regelgeving wordt
  nageleefd;
 • maken van diepgaande analyses en/of het leveren van een bijdrage daaraan;
 • het geven van voorlichting aan instellingen en ketenpartners;
 • zelfstandig signaleren van ontwikkelingen en hierover adviseren aan het hoofd van de
  afdeling dan wel het MT. Dit zit op de volle breedte van het beleid (juridisch,
  vakinhoudelijk/vaktechnisch), waaronder het analyseren en interpreteren van relevante
  wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur en vertaling hiervan naar
  consequenties voor het toezicht;
 • zelfstandig verstrekken van informatie, uitdragen van standpunten, geven van
  voorlichting en beantwoorden van vaktechnische vragen ten behoeve van instellingen,
  beroepsorganisaties en collega toezichthouders, één en ander binnen de beleidskaders;
 • informatie vergaren bij, en afstemmen met externe partijen (zoals beroepsorganisaties,
  andere toezichthouders en het openbaar ministerie) in verband met de totstandkoming
  van nieuw strategisch toezichtbeleid en de nadere vormgeving van gefiatteerd beleid
  naar concrete uitvoeringsrichtlijnen;
 • het desgevraagd leveren van een bijdrage aan klacht- en handhavingsprocedures.

Functie-eisen:

 • een afgeronde academische opleiding (fiscaal) Recht, bij voorkeur aangevuld met een
  opleiding op het terrein van Forensische Accountancy, Compliance of Integriteit;
 • ruime – ten minste tien jaar – relevante werkervaring;
 • aantoonbare passie voor en kennis van fraudeonderwerpen en -begrippen;
 • sterk ontwikkeld analytisch vermogen;
 • gedegen vakkennis en kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene wet
  bestuursrecht, op het gebied van financiële verslaglegging en (bij voorkeur) de Wwft;
 • een stevige gesprekspartner met uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel
  mondeling als schriftelijk;
 • ervaring met multidisciplinaire samenwerking en projectmatig werken;
 • in staat om te werken onder tijdsdruk;
 • maatschappelijke betrokkenheid.

Competenties kandidaat
Je bent een stevige, doorgewinterde gesprekspartner die uitstekend in staat is om
zelfstandig onderzoeken uit te voeren. Je bent een zelfstarter die niet bang is om in het
diepe gegooid te worden. Je hebt een enorme drive om fraude en witwaspraktijken op te
sporen en krijgt er energie van om diep te graven. Je bent standvastig, doortastend en gaat
een uitdaging niet uit de weg. Daarnaast ben je een communicatief persoon die richting de
zeer diverse instellingen de benodigde afstand weet te bewaren, maar tegelijkertijd in staat
is om de benodigde informatie voor de onderzoeken boven tafel te krijgen.

In de functie is het tevens van belang dat je beschikt over overtuigingskracht en een
resultaatgerichte mentaliteit. Je bent een gedreven doorzetter die graag de mouwen
opstroopt en niet opgeeft totdat de zaken helemaal zijn uitgezocht en afgerond.

Ten slotte zal je in staat moeten zijn om project- en planmatig te werken en als sparringpartner
te fungeren voor de overige teamleden. Je hebt een objectieve kijk op zaken en
weet deze van meerdere kanten te belichten.

Wat biedt het BFT?
Het BFT biedt een unieke functie waarin je in de gelegenheid wordt gesteld verder te
specialiseren. Je krijgt veel vrijheid en ruimte om je rol te bepalen en mee te werken aan de
structuur en de opbouw van de afdeling. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel
imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch. Hoogopgeleide
professionals werken aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

Het BFT biedt een uitstekend pakket primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast biedt zij een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als
vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan.

Voel je je aangesproken door het profiel en heb je interesse om te komen werken in een
enthousiast team met professionals die gedreven worden door vakinhoudelijke interesse?
Neem dan contact op met Hendrik Roeleveld (06-57679413) van Employment Services.