Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een landelijk werkend zelfstandig bestuursorgaan gevestigd in Utrecht. Door de toezichtactiviteiten draagt het BFT bij aan het bevorderen en in stand houden van integriteit van het financieel-economisch stelsel. Het BFT is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het notariaat en op gerechtsdeurwaarders en voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) ten aanzien van notarissen, belastingadviseurs, registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, dan wel andere zelfstandige vergelijkbare beroepsbeoefenaren zoals administratiekantoren en bedrijfseconomische adviseurs.

Om effectief en efficiënt toezicht te kunnen uitoefenen acht het BFT als toezichthouder de samenwerking met ketenpartners en stakeholders van groot belang ter bevordering van normconform gedrag van de ondertoezichtgestelden. Hierbij geldt voor het toezicht: “terughoudend waar het kan, doortastend waar het moet”.

Wat ga je doen?

In de rol van Beleidsadviseur Externe Relaties zorg je voor een stevige positionering van het BFT naar alle ketenpartners (AFM, DNB, OM, FIOD, Politie, FIU, etc.) die betrokken zijn bij de bestrijding van financieel economische criminaliteit. Je zoekt en vindt samenwerking, je maakt duidelijk waar de toegevoegde waarde van het BFT ligt en je bent creatief in het vinden en inrichten van samenwerkingsverbanden.

Je vertegenwoordigt het BFT richting stakeholders (zoals andere toezichthouders of de beroepsorganisaties KNB en KBvG) en de inhoudelijk betrokken ministeries (JenV en Financiën). Je bent een verbinder in hart en nieren en zoekt daarbij naar mogelijk nieuwe vormen van samenwerking, om op die manier het BFT zo effectief mogelijk te laten opereren en zo de bestrijding van financieel economische criminaliteit te optimaliseren.

Je vergaart informatie (bij externe partijen) in verband met o.a. de totstandkoming van nieuw strategisch toezichtbeleid. Je stelt beleidsnota’s op en stemt deze af. Je vertegenwoordigt het BFT naar buiten toe bij de stakeholders en je kunt je volledig identificeren met de doelstelling van de organisatie.

Wat bieden jou?

Het BFT biedt een nieuw in te richten functie in de Afdeling Juridische zaken en handhaving, waarin je in de gelegenheid wordt gesteld jezelf en de organisatie verder te ontwikkelen. Je krijgt veel vrijheid en ruimte om je rol te bepalen in samenspraak met je collega’s. Hoewel het BFT als toezichthouder een formeel imago heeft, is de cultuur binnen het BFT informeel en dynamisch en werken er hoogopgeleide professionals aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

Het BFT biedt een uitstekend pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (schaal 11-12). Daarnaast biedt zij een werkomgeving waarin aandacht voor zowel persoonlijke als vakinhoudelijke ontwikkeling centraal staan. Het betreft een dienstverband voor 32 tot 36 uur.

Heb jij de juiste vereisten?

  • Je hebt een afgeronde WO of HBO opleiding;
  • Je hebt kennis van en ervaring met het domein integriteit van het financieel economisch stelsel;
  • Je hebt kennis en ervaring met vormgeven en realiseren van uitvoeringsbeleid;
  • Je hebt een stevige representatieve gesprekspartner richting de stakeholders en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je hebt ervaring met multidisciplinaire samenwerking en projectmatig werken met professionals;
  • Je bent een echte verbinder en sparringpartner;
  • Je werkt zelfstandig en bent doortastend;
  • Je hebt een resultaatgerichte mentaliteit.

Mocht je vragen hebben over deze functie kan je contact opnemen met: Angèle Huijs | Tel: +31 (0)35 694 6111 | Mob: +31 (0) 6 104 436 17 | Mail: angele.huijs@fortressgroup.nl |

Als jij wilt solliciteren voor deze functie, gebruik dan deze link: ► Sollicitatie Beleidsadviseur Extern Relaties