Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan gevestigd in Utrecht. Het BFT houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van vrije beroepsbeoefenaren (waaronder notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren). Om dit toezicht effectief en efficiënt te kunnen uitoefenen, hecht het BFT waarde aan enerzijds risicogerichte onderzoeken en anderzijds aan thematisch gerichte onderzoeken naar aanleiding van bijvoorbeeld trends of signalen uit de markt. Het BFT werkt aan het uitbouwen van het (meer datagedreven) Wwft-toezicht waarin het risicogerichte toezicht steeds belangrijker is. In eerste instantie ben je vooral betrokken bij het Wwft-toezicht. Op termijn kunnen ook andere werkterreinen van het BFT onderdeel van je activiteiten worden.

Om invulling te geven aan deze ambitie is een vacature voor een senior analist Wwft (min. 32 uur).

Doel van de functie

De functie heeft als doel de informatiepositie van het BFT te verbeteren en een wezenlijke bijdrage te leveren aan het uitbouwen van het risicogerichte (Wwft-)toezicht. Als Senior Analist Wwft richt je je op het identificeren van mogelijke Wwft-risico’s bij instellingen en het uitwerken hiervan in nieuwe thema’s. Het aangaan van relaties met (potentiële) stakeholders en het aanboren van nieuwe bronnen voor signalen vormen een belangrijk onderdeel van je functie. Je houdt hierbij rekening met wet- en regelgeving en bent op de hoogte van de kaders. Daarnaast voer je, mede aan de hand van voorgaande uitkomsten, analyses uit binnen het aandachtsgebied van witwassen en financieren van terrorisme in de ruimste zin des woords. De uitkomsten van deze analyses vormen de basis voor de door de toezichthouders uit te voeren onderzoeken naar de naleving van de Wwft.

Wat je doet als Senior Analist Wwft

 • Het zelfstandig én als onderdeel van het team bijdragen aan de ontwikkeling van het risicogerichte toezicht.
 • Het zelfstandig zoeken naar maatschappelijk relevante onderwerpen, beschikbare informatie en signaleringen in de markt en deze (diepgaand) analyseren.
 • Het aangaan en onderhouden van relaties met externe partijen (zoals beroepsorganisaties, andere toezichthouders en het openbaar ministerie) om zodoende informatie (op macro-niveau) te vergaren binnen de geldende richtlijnen.
 • Het aansturen van collega-analisten en het bewaken van de kwaliteit van het werk binnen de afdeling, waarbij het voldoen aan de doelstellingen van het BFT het uitgangspunt is.
 • Het zelfstandig (diepgaand) analyseren en opwerken van signalen en daarover rapporteren.
 • Het geven van in- en externe presentaties van uitkomsten van de analyses.

Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde HBO of academische opleiding, bijvoorbeeld Data Analyse, Criminologie of Integrale Veiligheidskunde.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het doen van analyses bij voorkeur ten behoeve van onderzoeken binnen het fraudedomein.
 • Sterk ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Aantoonbare passie voor en kennis van fraudeonderwerpen en –begrippen.
 • Ervaring met en kennis van data-analyse en open source intelligence.
 • Gedegen vakkennis en op de hoogte van principes en verschijningsvormen van witwassen en terrorismefinanciering.

Competenties Senior Analist Wwft

 • Je bent een senior analist die uitstekend in staat is om op een creatieve manier nieuwe bronnen aan te boren om risicoanalyses uit te voeren.
 • Je bent in staat analisten te begeleiden en te coachen.
 • Je bent in staat om zelfstandig (diepgaande) analyses uit te voeren, je behoudt hierbij het overzicht en verliest de doelstellingen van het BFT niet uit het oog.
 • Je bent een zelfstarter die niet bang is om ongebaande paden te betreden.
 • Je bent creatief, standvastig, doortastend en gaat een uitdaging niet uit de weg.
 • Je bent resultaatgericht, hebt een enorme drive om fraude en witwaspraktijken te analyseren en krijgt er energie van om diep te graven.
 • Je beschikt over overtuigingskracht en goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Als je vragen hebt over deze functie, kan je contact opnemen met Angèle Huijs | Tel. + 31 (0)35 694 6111 | Mob. +31 (0) 6 104 436 17 | Mail: angele.huijs@fortressgroup.nl |

Als je wilt solliciteren op deze vacature, kan dat via deze ► link.