Aanvullende toelichtingen bij circulaire notariaat en gerechtsdeurwaarders 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aanvullende toelichting gepubliceerd voor de circulaire 2019 voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Deze kunt u via de volgende links benaderen:  Aanvullende toelichting bij de circulaire notariaat 2019  Aanvullende toelichting bij de circulaire gerechtsdeurwaarders 2019  

2019-03-20T12:04:05+01:00maart 20th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. Notarissen Circulaires notarissen (2018/2019) Bijlage circulaires notarissen (2018/2019) Gerechtsdeurwaarders Circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019)  Bijlage circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019)    

2019-11-14T11:32:41+01:00januari 29th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Internetconsultatie Implementatie verdere aanpak ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van [...]

2018-12-12T13:25:17+01:00december 12th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer

Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Om de notaris de mogelijkheid te bieden grip te krijgen op het juist invullen van de onderzoeks- en meldplicht voor het geldverkeer heeft het [...]

2018-11-23T15:45:16+01:00november 14th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Nieuwe specifieke leidraden Wwft

De ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter a en b Wwft’ en de ‘Specifieke leidraad naleving Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen en alle overige instellingen genoemd in artikel 1a, lid 4, letter d Wwft’ zijn per 24 oktober 2018 bijgewerkt naar aanleiding van de nieuwe Wwft van 25 juli 2018.

2018-10-25T10:02:24+02:00oktober 25th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Informatie over Wwft voor administratiekantoren in Noord-Brabant

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren in de provincie Noord-Brabant monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de [...]

2018-09-28T07:58:54+02:00september 28th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Soepel handhavingsbeleid met betrekking tot nieuwe bepalingen Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van de 4e anti witwasrichtlijn. Enkele wijzigingen van de verplichtingen van de instellingen zien op een uitgebreider cliëntenonderzoek, wijziging van de UBO definitie, uitbreiding van de PEP verplichtingen. Tevens ontstaat voor sommige instellingen een verplichting tot de invoering van een compliance functie en audit functie. De [...]

2018-09-21T09:50:51+02:00september 21st, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018

Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti witwasrichtlijn in werking getreden. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende wijzigingen in de Wwft alsmede in het Uitvoeringsbesluit Wwft. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor verplichtingen van de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen. In het onderstaande document zullen de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018  

2018-09-26T11:20:52+02:00augustus 24th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Inwerkingtreding vierde anti-witwasrichtlijn

Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder staan de verwijzingen naar de relevante stukken: ► Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ► Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet ► Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ► Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn De Wwft is ten gevolge van de implementatie van de 4e anti-witwasrichtlijn met ingang van 25 juli 2018 aangescherpt en gewijzigd. Deze wijzigingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen; belastingadviseurs, [...]

2018-08-03T08:01:51+02:00juli 25th, 2018|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|