De notaris heeft een zelfstandige rol als poortwachter bij de oprichting van Stichting-BV structuren

In deze uitspraak oordeelt de Kamer voor het Notariaat dat de notaris en de kandidaat-notaris hun poortwachtersrol onvoldoende vervuld hebben bij twee aandelentransacties en bij de oprichting van zes Stichting-BV-structuren. Dat een trustkantoor bij de oprichting van deze structuren als cliënt gold, laat onverlet dat de notarissen zelf onderzoek hadden moeten verrichten naar de achterliggende partijen voor wie het trustkantoor optrad. Het behoort tot de zelfstandige taak van de notaris om vragen te stellen [...]

2021-01-04T14:44:26+01:00januari 4th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris

Ter waarborging van de onafhankelijke positie van een notaris, kent de Wna beperkingen voor het beleggen door een notaris in (gefinancierd) onroerend goed. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die acht (deels) gefinancierde appartementen bezat voor de verhuur. De Kamer Den Bosch verklaarde de tuchtklacht echter ongegrond. Omdat deze uitspraak in strijd is met de wetsgeschiedenis en eerdere uitspraken van de tuchtrechter, heeft het BFT tegen deze uitspraak beroep ingesteld bij [...]

2020-11-09T14:51:52+01:00november 9th, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Hof verduidelijkt: Notaris kan voor schending van de Wwft ook via het notariële tuchtrecht worden aangesproken

Naar het oordeel van het hof hangt het naleven van de verplichtingen uit de Wwft in het kader van de poortwachtersrol van een notaris zo nauw samen met het handelen dan wel nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt, dat een notaris door het BFT niet uitsluitend via bestuursrechtelijke handhaving, maar ook via het notariële tuchtrecht kan worden aangesproken voor niet-naleving van Wwft verplichtingen. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer [...]

2020-07-03T13:54:22+02:00juli 3rd, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

De zorgplicht van een notaris bij het passeren van een (levens-)testament

De Kamer voor het notariaat heeft op grond van een tuchtklacht van het BFT geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de beoordeling van wilsbekwaamheid. Daarnaast heeft de notaris onvoldoende gewaarborgd dat sprake was van vrije, onafhankelijke wilsvorming. Ook heeft de notaris zijn Belehrungspflicht geschonden. De Kamer legt de notaris een schorsing op van twee weken. ► ECLI:NL:TNORSHE:2020:13 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het [...]

2020-06-16T09:37:02+02:00juni 16th, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Rechtbank houdt bestuurlijke boete BFT van € 36.000 aan notaris in stand

De Rechtbank oordeelt dat het feit dat uiteindelijk geen witwaspraktijken hebben plaatsgevonden, voor zover juist, niet betekent dat er geen sprake was van ongebruikelijke transacties. De notaris had daarom bij de levering en hypotheek verscherpt cliëntenonderzoek moeten doen en de transacties moeten melden bij FIU-Nederland. De rechtbank bevestigt dat de boete conform het boetebeleid van het BFT is. De door het BFT opgelegde boete van 3% van de omzet blijft daarmee in stand. ► [...]

2020-05-18T15:21:26+02:00mei 18th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Financieel niet weerbare notaris ontzet

De maatschappij vertrouwt erop en moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. De kamer acht het hier niet aanvaardbaar om de risico's die een slechte financiele positie van de notaris meebrengt, te laten voortbestaan. Daarbij komt dat ook bij de inhoudelijke behandeling van dossiers niet de zorgvuldigheid en voortvarendheid is betracht die de maatschappij van een notaris eist. ► ECLI:NL:TNORARL:2020:7 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door [...]

2020-03-19T09:56:43+01:00maart 19th, 2020|Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Geschorste notaris mag geen cliënt-contact onderhouden

Naar aanleiding van een ingesteld hoger beroep door het BFT oordeelt het Hof dat een geschorste notaris uiteraard geen notariële akten meer mag/kan passeren. Echter, ook het geven van een advies aan cliënten valt onder de werkzaamheden waartoe de geschorste notaris niet bevoegd is. Dat geldt ook voor het voeren van een gesprek met cliënten en het voeren van correspondentie. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:137 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen [...]

2020-03-19T09:57:05+01:00maart 19th, 2020|Notariaat, Tuchtuitspraak Wna, Uncategorized|

Ontzetting notaris uit het ambt voor incasseren € 2 miljoen uit nalatenschap

Het BFT verwijt een notaris dat hij bij zijn werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van een erflaatster in ieder geval in schijn heeft gehandeld in strijd met de notariële onafhankelijkheid en onpartijdigheid ex artikel 17 Wna. De kamer heeft de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het Hof is van oordeel dat de notaris met zijn handelswijze zijn kerntaken als notaris ernstig heeft veronachtzaamd. Het Hof [...]

2020-01-15T09:55:44+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Notaris moet financieel weerbaar zijn

De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. Het BFT houdt toezicht op de financiële positie van notarissen en handhaaft hierop. Negatieve financiële posities kunnen er immers toe leiden dat een notaris ter eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen jegens cliënten. ► ECLI:NL:TNORAMS:2019:13 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de [...]

2020-01-15T09:48:31+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Onderzoeksplicht notaris in de ondernemingspraktijk

Het schenden van de poortwachtersverplichtingen raakt volgens de tuchtrechter de kern van het notariaat. De door het BFT geconstateerde normschendingen zien niet op één akte, maar op tien akten betreffende aandelenoverdracht. Bij de tuchtmaatregel (berisping met geldboete van € 15.000) houdt de tuchtrechter rekening met de inspanningen van de oud-notaris om herhaling te voorkomen. ► ECLI:NL:TNORARL:2019:16 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders [...]

2020-01-15T09:39:31+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|
Ga naar de bovenkant