Jaarplan 2023

Het BFT blijft voortdurend op zoek naar de balans in zijn maatschappelijke opgave. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met de vele veranderingen hierin. Het BFT kiest ervoor om de ingezette lijnen voort te zetten. In het jaarplan 2023 omschrijven wij hoe we dat gaan doen.

Highlights Download PDF

Highlights

Ambities Ambities

Het BFT geeft de komende jaren prioriteit aan drie, ten opzichte van de afgelopen jaren, aanvullende ambities.

  • Sturen op duurzame impact
  • Bestrijding van ondermijning
  • Inspelen op technologische ontwikkelingen
Lees meer
Interventies Interventies

Het BFT houdt toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren.

  • Notariaat
  • Gerechtsdeurwaarderij
  • Wwft
Lees meer
Organisatie Organisatie

Het BFT vertaalt in 2023 de impact van de ambities naar de organisatie. Onze organisatie maakt een slag om dit goed te faciliteren. Het betreft aanpassingen op verschillende plekken.

Lees meer
drs. Chris Breedveld
Voorzitter van het Bestuur BFT

“Het BFT bouwt in 2023 verder aan de ingeslagen weg met preventief toezicht, samenwerking, data-analyse en ‘impact’ als focuspunten.”

Voorwoord
drs. Chris Breedveld
Financiën

Financiën

Om de drie ambities ‘sturen op duurzame impact’, ‘bestrijding van ondermijning’ en ‘inspelen op technologische ontwikkelingen’ in samenhang met de begroting en de nieuwe initiatieven uit het jaarplan te realiseren, zijn enkele ‘nieuwe’ lasten meegenomen. Om onze ambities verder te ontwikkelen zetten we in op onderzoek, innovatie en technologie.

Begroting 2023