Jaarplan 2024

Het BFT staat voor een gerechtvaardigd vertrouwen in de financiële en juridische beroepsgroepen die onder ons toezicht vallen. Op welke wijze wij hieraan bijdragen omschrijven we in het jaarplan 2024.

Highlights Download PDF

Highlights

Ambities Ambities

Ook in 2024 hanteert het BFT een strategie die leunt op drie ambities:

  • Sturen op duurzame impact
  • Bestrijding van ondermijning
  • Inspelen op technologische ontwikkelingen
Lees meer
Interventies Interventies

Het BFT houdt toezicht op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren.

  • Notariaat
  • Gerechtsdeurwaarderij
  • Wwft
Lees meer
Organisatie Organisatie

Het BFT geeft de ingezette lijnen van 2023 verder vorm in de organisatie. We hebben onze missie, visie en strategie herijkt en onze focus gelegd op thema’s zoals:

  • Personeelsbeleid
  • Datagedreven werken en informatievoorziening
  • Ontwikkeling van de toezichtspraktijk
Lees meer
drs. Chris Breedveld
Voorzitter van het Bestuur BFT

“Het BFT zet voort. Met focus op onze voornaamste ambities: sturen op ‘impact’, technologische ontwikkelingen en samenwerking om ondermijning te bestrijden.”

Voorwoord
drs. Chris Breedveld
Financiën

Financiën

Om de drie ambities ‘sturen op duurzame impact’, ‘bestrijding van ondermijning’ en ‘inspelen op technologische ontwikkelingen’ in samenhang met de begroting en de nieuwe initiatieven uit het jaarplan te realiseren, zijn enkele ‘nieuwe’ lasten meegenomen. Om onze ambities verder te ontwikkelen zetten we in op onderzoek, innovatie en technologie.

Begroting 2024