Jaarverslag 2023

Ook in 2023 bouwde het BFT verder aan het preventieve toezicht en de ketensamenwerking. Hiermee werd de basis voor het behalen van de drie ambities verstevigd en bouwden we verder aan het sturen op duurzame impact, bestrijden van ondermijning en inspelen op technologische ontwikkelingen.

Download PDF

Een goede informatiepositie is essentieel
voor het risicogerichte toezicht.

Facts & figures highlights

Voorlichting informatiebrieven in 2023
Aantal onderzoeken in 2023
Aantal medewerkers in 2023
Organisatie Organisatie

We hebben als organisatie in 2023 de volgende onderwerpen opgepakt:

  • Nieuwe functies
  • Vernieuwing IT
  • Stand van de uitvoering
Lees meer
BFT in cijfers 2023 BFT in cijfers 2023

We voeren toezicht uit op:

  • Notariaat
  • Gerechtsdeurwaarderij
  • Wwft
Lees meer