Waarschuwingen en bestuurlijke sancties voor overtreding van de Wwft

Het BFT heeft op 12 mei 2023 aan S&H Boekhouders een boete opgelegd van €5000,- voor de volgende overtredingen:

 • niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
 • onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht  

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12 mei 2023
PDFBoete
8 maart 2023 – Het BFT legt een aanwijzing op aan G. Spakman Beheer B.V.


Het BFT heeft op 8 maart 2023 aan G. Spakman Beheer B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

– voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting

– opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
8 maart 2023
PDFAanwijzing
7 maart 2023 – Het BFT legt een aanwijzing op aan Cabinet Adviseurs

Het BFT heeft op 7 maart 2023 aan Cabinet Adviseurs een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

– voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting

– aanpassen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
7 maart 2023
PDFAanwijzing
Het BFT heeft op 24 januari 2023 aan Expert Advies en Administratie een boete opgelegd van ​€ 1.400,00 voor de volgende overtredingen:​

 • Niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
 • Onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
 • Niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
24 januari 2023
PDFBoetebesluit
Het BFT heeft op 12 januari 2023 aan Pauw Accountants B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

 • Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
12 januari 2023
PDFAanwijzing
Het BFT heeft op 11 januari 2023 aan FSC Advisors & Consultancy een boete opgelegd van ​€ 1.100,00 voor de volgende overtredingen:​

 • Niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
 • Onvoldoende cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
11 januari 2023
PDFBoetebesluit
Het BFT heeft op 11 januari 2023 aan FSC Advisors & Consultancy een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

 • Voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
 • Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
11 januari 2023
PDFAanwijzing
Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan Segers Administratie & Advisering een boete opgelegd van ​€ 657,00 voor de volgende overtreding:

 • Onvoldoende cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 januari 2023
PDFBoetebesluit
Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan b4MKB een boete opgelegd van ​€ 2.100,00 voor de volgende overtreding:​

 • Niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 januari 2023
PDFBoetebesluit
Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan b4MKB administratiekantoor een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

 • Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel Bezwaar Beroep Hoger Beroep
Opgelegd Ingesteld Beslissing op bezwaar Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
10 januari 2023
PDFAanwijzing