Inloggen op het digitale portaal

Inloggen DiginBFT

► Inloggen DiginBFT

Jaarlijks en per kwartaal moeten gerechtsdeurwaarders en notarissen hun verantwoordingsdocumenten indienen bij het BFT. Het BFT vindt het van belang dat de kantoorstukken en de privéstukken volgens de voorgeschreven modelstaten worden ingediend. Om dit te faciliteren en op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze mogelijk te maken is DiginBFT ontwikkeld. De jaargegevens van notarissen dienen binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar bij het BFT te worden ingediend. De jaargegevens van gerechtsdeurwaarders dienen binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar bij het BFT te worden ingediend. De kwartaalgegevens dienen voor de data genoemd in de circulaire te worden ingediend. De kwartaalgegevens dienen voor de data genoemd in de circulaire te worden ingediend. Zie hiertoe ook de ‘Informatie voor accountants’ onder Notariaat respectievelijk Gerechtsdeurwaarders.

Veel gestelde vragen DiginBFT
FAQ DiginBFT (nieuwe portaal)

Inloggen op DiginWwft

► Inloggen DiginWwft

Regelmatig stuurt het BFT informatie over de Wwft naar geselecteerde administratiekantoren. Aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen.

Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de aandacht te brengen en de naleving van de Wwft bij administratiekantoren op een hoger niveau te tillen.

Doelstelling van de Wwft is om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) de administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

Mocht u vragen hebben over de informatieverstrekking of de online vragenlijst dan kunt u contact opnemen met het BFT via bft.post@bureauft.nl.

Handleidingen

PDF Instructie invullen vragenlijst

PDF Handleiding eHerkenning