Het BFT verweet een (inmiddels) oud-notaris-executeur en medebestuurder van de stichting die erflater bij testament had opgericht, dat hij een sinds 2010 opengevallen nalatenschap nog steeds niet volledig had afgerond conform de wensen van de erflater. Daardoor heeft de oud-notaris het vertrouwen geschaad dat rechtzoekenden in het notariaat moeten kunnen stellen en dit rekent de tuchtrechter hem ernstig aan. De tuchtrechter legt de oud-notaris een geldboete van € 4.000,- op.

ECLI:NL:TNORSHE:2024:6