Notariskamer noemt omstandigheden voor toetsen beleggingsverbod notaris

Ondanks niet-ontvankelijkheid van de tuchtklacht van het BFT, geeft het Hof ten behoeve van de rechtspraktijk handvatten voor het toetsen van het beleggingsverbod van artikel 17 lid 3 Wna voor de notaris. Zo geeft het Hof bij dit verbod aan dat bij een beoordeling de volgende omstandigheden gewogen dienen te worden: a) wijze van verwerving, b) doel en belang, c) financiële omvang, d) financiële of publicitaire risico’s, e) ligging, f) beheer en g) band [...]

2023-12-18T16:58:06+01:00december 18th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtrechter: Om e-mailfraude te voorkomen moet een notaris extra zorgvuldig zijn

Hoewel de notaris (ook) slachtoffer is geworden van e-mailfraude, had de notaris ten minste nader onderzoek moeten doen naar de tenaamstelling van de buitenlandse bankrekeningen. De tuchtrechter oordeelt dat van een notaris extra waakzaamheid wordt verwacht bij e-mail verzoeken tot overboeking van gelden. Dit niet alleen om risico’s van e-mailfraude te helpen voorkomen, maar ook om betaalfouten uit te sluiten. ► ECLI:NL:TNORDHA:2023:14

2023-10-02T10:36:50+02:00oktober 2nd, 2023|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Beleggingsverbod notaris: Oorspronkelijk persoonlijk gebruik, geeft geen ruimte voor verhuur in de toekomst

Het Hof (Notariskamer) bevestigt de uitspraak van de Kamer voor het notariaat. Het thans verhuren door een notaris van aangehouden studentenwoningen, oorspronkelijk voor gebruik door eigen kinderen, is in strijd met het beleggingsverbod. Berisping en boete van € 10.000,-. Hof Amsterdam 4 juli 2023. ► ECLI:NL:GHAMS:2023:1507 De uitspraak van het Hof bevestigt de bijzondere positie van een notaris in het rechtsverkeer, waarbij het voorkomen van de schijn van afhankelijkheid en risico’s voor het vertrouwen [...]

2023-08-07T10:39:37+02:00augustus 7th, 2023|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris

Ter waarborging van de onafhankelijke positie van een notaris, kent de Wna beperkingen voor het beleggen door een notaris in (gefinancierd) onroerend goed. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die twee vakantiewoningen verhuurt aan derden. De Kamer Den Haag verklaarde de tuchtklacht echter ongegrond. Omdat deze uitspraak volgens het BFT strijdig is met de wetsgeschiedenis en de beoordelingslijn van Hof Amsterdam (Notariskamer), heeft het BFT tegen deze uitspraak beroep ingesteld. ► [...]

2023-06-12T11:04:06+02:00juni 12th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtrechter legt notarissen waarschuwingen op bij herhaald niet voldoen aan permanente educatieverplichting

Het BFT heeft zes tuchtklachten ingediend tegen notarissen die drie tijdvakken, dus in totaal zes jaren niet hebben voldaan aan hun permanente educatieverplichting (PE-verplichting). De tuchtrechters hebben inmiddels in vijf van de zes tuchtzaken uitspraak gedaan. In alle gevallen werd de tuchtklacht van het BFT gegrond verklaard. In vier gevallen werd de tuchtmaatregel van waarschuwing opgelegd en werd bepaald dat de notaris € 2000,- voor de behandeling van de tuchtzaak diende te betalen. Artikel [...]

2023-02-22T07:18:26+01:00februari 22nd, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Noodzakelijke appartementen boven het kantoorpand van de notaris rechtvaardigde uitzondering op het beleggingsverbod

Het Hof deed uitspraak over de reikwijdte van het beleggingsverbod voor notarissen. De hoogste tuchtrechter oordeelde dat een uitzondering op het beleggingsverbod van artikel 17 lid 3 Wna van toepassing was op de verhuur van zes appartementen, die noodzakelijkerwijs waren gerealiseerd boven het kantoorpand van de notaris. Zo voldeed onder meer het oude kantoorpand niet meer aan de Arbowetgeving en was het ontwikkelen van woonruimten op de eerste verdieping van het nieuwe kantoorpand van [...]

2023-01-30T11:03:04+01:00januari 30th, 2023|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Toegevoegd notaris doet op grote schaal onbevoegd inzage in het Kadaster

Een toegevoegd notaris deed op grote schaal, voor niet-zakelijke doeleinden, inzage in het Kadaster. Voor deze onbevoegde inzage gebruikte hij bovendien bijna zes jaar lang onrechtmatig de inloggegevens van oud-collega’s en deed daarmee inzage op kosten van zijn vroegere werkgever. De tuchtrechter oordeelt op een tuchtklacht van het BFT dat de toegevoegd notaris hiermee het vertrouwen dat de maatschappij in het notariaat moet kunnen stellen bijna onherstelbaar heeft beschadigd. De toegevoegd notaris krijgt de [...]

2022-10-26T09:45:21+02:00oktober 26th, 2022|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Vervullen poortwachtersrol relevant voor de notaris en voor de kandidaat-notaris

Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van aandelen, oordeelde de tuchtrechter dat de notaris én de (waarnemend) kandidaat-notaris risicosignalen hadden genegeerd. Het ging o.a. over de overdracht van aandelen in een B.V. voor één euro, terwijl de betrokken onderneming een negatief eigen vermogen had. De tuchtrechter weegt mee dat de notaris en de kandidaat-notaris maatregelen hebben getroffen ter verbetering van de naleving van de Wwft op hun kantoor. ► [...]

2022-10-21T10:53:03+02:00oktober 21st, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Poortwachtersrol voor notaris én kandidaat-notaris

Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van taxibedrijven, handelsondernemingen en een uitzendbureau, oordeelt de Kamer dat de notaris risicosignalen had genegeerd. Ten aanzien van de kandidaat-notaris benadrukt de kamer dat op hem een eigen verantwoordelijkheid rustte. Gezien zijn langjarige werkervaring had van de kandidaat-notaris een behoorlijke zelfstandigheid mogen worden verwacht. ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:14

2022-08-24T09:27:06+02:00augustus 24th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Verboden samenwerking met ontzette notaris en schending poortwachtersrol

Een notaris die gedurende een langere periode de poortwachtersrol heeft verwaarloosd en voorts gedurende langere tijd (via een BV) heeft samengewerkt met een ontzette notaris, wordt door de tuchtrechter voor drie weken geschorst. Daarbij weegt de tuchtrechter mee dat de notaris een aantal verbeteringen in zijn kantoor heeft doorgevoerd. Overigens oordeelde de tuchtrechter al eerder (ECLI:NL:TNORSHE:2021:23) dat een notaris niet mag samenwerken met (een BV) van een ontzette notaris. Nu heeft de tuchtrechter benadrukt [...]

2022-01-26T14:14:18+01:00januari 26th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|
Ga naar de bovenkant