Het Hof (Notariskamer) bevestigt de uitspraak van de Kamer voor het notariaat. Het thans verhuren door een notaris van aangehouden studentenwoningen, oorspronkelijk voor gebruik door eigen kinderen, is in strijd met het beleggingsverbod. Berisping en boete van € 10.000,-. Hof Amsterdam 4 juli 2023.

ECLI:NL:GHAMS:2023:1507

De uitspraak van het Hof bevestigt de bijzondere positie van een notaris in het rechtsverkeer, waarbij het voorkomen van de schijn van afhankelijkheid en risico’s voor het vertrouwen in het notariaat een essentieel uitgangspunt is.