Jaarpublicaties

Jaarverslag 2023

Ook in 2023 bouwde het BFT verder aan het preventieve toezicht en de ketensamenwerking. Hiermee werd de basis voor het behalen van de drie ambities verstevigd en bouwden we verder aan het sturen op duurzame impact, bestrijden van ondermijning en inspelen op technologische ontwikkelingen.

Jaarplan 2024

Het BFT staat voor een gerechtvaardigd vertrouwen in de financiële en juridische beroepsgroepen die onder ons toezicht vallen. Op welke wijze wij hieraan bijdragen omschrijven we in het jaarplan 2024.

Jaarverslag 2022

Het BFT maakte in 2022 een vertaalslag van de reeds ingezette ontwikkellijnen zoals de versterking van het preventieve toezicht en ketensamenwerking. Dit resulteerde in drie ambities waaraan de organisatie de komende jaren prioriteit geeft.

Jaarplan 2023

Het BFT blijft voortdurend op zoek naar de balans in zijn maatschappelijke opgave. Vanzelfsprekend houden wij daarbij rekening met de vele veranderingen hierin. Het BFT kiest ervoor om de ingezette lijnen voort te zetten. In het jaarplan 2023 omschrijven wij hoe we dat gaan doen.