Het recent vernieuwde DiginBFT-portaal wordt dit jaar verder verbeterd. De vernieuwingen vergroten het gebruiksgemak voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook biedt de applicatie vanaf dan ruimte om de afgegeven accountantsverklaringen nader toe te lichten.

Periodiek dienen notarissen en gerechtsdeurwaarders financiële gegevens in bij het BFT, via het digitaal portaal DiginBFT. Het BFT heeft sinds januari 2022 een nieuwe versie van het DiginBFT portaal uitgerold naar aanleiding van opmerkingen over de gebruikersvriendelijkheid. Dit gebeurde gefaseerd om zo gebruikerservaringen te verzamelen en verbeteringen door te voeren.

Met ingang van 1 juli 2024 wordt er weer een reeks aanpassingen gedaan. Zo zijn enkele vragen verduidelijkt, pop-ups toegevoegd en zijn de toelichtingen uitgebreid. Het abusievelijk invoeren van onjuiste bedragen wordt voorkomen, onder meer door ingebouwde nauwkeurigheidscontroles. Daarnaast kunnen gebruikers de afgegeven accountantsverklaringen nader toelichten. Er kan in de applicatie worden aangeven of de cijfers door de accountant zijn voorzien van een controleverklaring (bij een ‘groot’ kantoor) of van een beoordelingsverklaring (bij een ‘klein’ kantoor) en of dat er sprake is van een IDS-kantoor waar afwijkende omvangscriteria voor van toepassing zijn Ook kan een eventuele continuïteitsparagraaf in de afgegeven accountantsverklaringen worden aangegeven.

Mocht u hierover vragen hebben, dan is het BFT te bereiken via telefoonnummer 030 251 6984 of per e-mail: bft.post@bureauft.nl.