Karen Weisfelt maakt transfer naar BFT

Karen Weisfelt vertrekt na 17 jaar als directeur van het bureau van de KBvG. Per 1 februari 2024 start zij bij het BFT als hoofd Afdeling Notariaat en Gerechtsdeurwaarders. Karen Weisfelt is al sinds 1999 betrokken bij de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Zij startte 25 jaar geleden vanuit het Branche Bureau als ondersteuner van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KvG), de rechtsvoorganger van de KBvG. Toen de KBvG begin 2007 een eigen bureau oprichtte, werd [...]

2024-02-05T10:53:51+01:00januari 31st, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2022

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Als onafhankelijk toezichthouder heeft het BFT een belangrijke taak om te zorgen voor een integer financieel-economisch stelsel en een goed werkende rechtstaat. De samenleving moet immers vertrouwen hebben in juridische beroepen als notarissen, gerechtsdeurwaarders en financiële dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs. Dit jaarverslag laat zien hoe wij in 2022 invulling gaven aan onze wettelijke taken. Drie ambities Het afgelopen jaar vertaalden wij eerder gestelde [...]

2023-04-04T13:57:35+02:00april 4th, 2023|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

PERSBERICHT JAARVERSLAG BFT 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureauft.nl beschikbaar. De samenleving moet vertrouwen hebben in het notariaat, de gerechtsdeurwaarders en het financieel-economisch stelsel als geheel. Daarom is er onafhankelijk toezicht van het BFT. Aan de ene kant is er integraal toezicht om bij te dragen aan rechtszekerheid en het beschermen van de collectieve financiële belangen van degenen die gebruikmaken van de diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. [...]

2022-03-16T06:36:51+01:00maart 15th, 2022|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels onafhankelijk toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Om normconform gedrag van ondertoezichtstaande beroepsgroepen te bereiken en om normschendingen te beëindigen wordt het toezicht ingezet via interventies en activiteiten, zoals voorlichting, samenwerking, analyses, het doen van onderzoeken en het nemen van handhavingsmaatregelen. [...]

2022-03-16T08:17:51+01:00maart 15th, 2022|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

Benoeming directeur BFT

Het bestuur van het BFT is verheugd te kunnen mededelen, dat per 1 februari 2022 mr. Yolanda de Groot tot directeur van het BFT is benoemd. Yolanda de Groot is momenteel hoofd Juridische Zaken en Handhaving bij het BFT. Tevens is zij vanaf 15 juni 2021 bij het vertrek van de vorige directeur, mr. Marijke Kaptein, als waarnemend directeur opgetreden. Daarvoor heeft zij tot mei 2020 onder meer als (plv. hoofd)officier van justitie bij [...]

2022-02-03T16:53:15+01:00februari 2nd, 2022|BFT, Persberichten|

Onderzoek BFT bij Pels Rijcken afgerond

Het BFT heeft zijn onderzoek naar het handelen van notaris Oranje bij Pels Rijcken vandaag afgerond. Hierover heeft het BFT een persbericht uitgebracht, waarin onder meer enkele aanbevelingen zijn opgenomen. Persbericht BFT Update: Uitspraken tuchtrechter Op 25 mei 2022 deed de tuchtrechter uitspraak in de door het BFT jegens de notarissen, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris ingediende tuchtklachten. De uitspraken zijn gepubliceerd op de website www.tuchtrecht.nl als volgt: ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 (notarissen) ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:9 (toegevoegd notaris) [...]

2022-10-03T12:20:49+02:00november 3rd, 2021|BFT, Notariaat, Persberichten, Tuchtuitspraak Wna|

Vertrek directeur BFT

Op 1 juni a.s. zal mr. Marijke Kaptein MPM als directeur het BFT verlaten. Zij zal op 15 juni a.s. als directeur Toezicht bij de Inspectie van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid in dienst treden. Het BFT dankt Marijke Kaptein zeer hartelijk voor al haar inzet en de samenwerking van de afgelopen jaren en feliciteert haar van harte met deze mooie stap. Mr. Yolanda de Groot, Hoofd juridische Zaken en handhaving zal [...]

2021-04-23T17:35:34+02:00april 23rd, 2021|BFT, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2020

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Opvallend was dat in 2020 de onderzoeken omvangrijker waren en dat het aantal bij een onderzoek betrokken ondertoezichtstaanden toenam. In 2020 waren er veel zaken waar de derdengeldenrekening een rol speelde. Het toezicht van het [...]

2021-03-31T17:21:37+02:00maart 31st, 2021|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT vraagt alertheid op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme

Het BFT roept zijn ondertoezichtstaanden op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals ook ► aangegeven door de Financial Action Task Fore (FATF). De geschiedenis leert immers dat criminelen misbruik maken van de omstandigheden zoals die zich nu voordoen tijdens de Coronacrisis. De huidige omstandigheden brengen dus ook Wwft-risico's met zich mee. Het BFT vraagt daarom extra alertheid van zijn ondertoezichtstaanden om het risico van misbruik van het [...]

2020-04-10T19:25:10+02:00april 10th, 2020|BFT, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Persbericht + Jaarverslag BFT 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) doet elk jaar verslag van zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het onafhankelijk toezicht houden op de Wet op het notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet en op de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme). In het jaarverslag 2019 treft u de belangrijkste bevindingen en gebeurtenissen van afgelopen jaar in grote lijnen aan. Naast de activiteiten op het gebied van het integraal toezicht op het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en [...]

2020-03-18T15:00:15+01:00maart 13th, 2020|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|
Ga naar de bovenkant