BFT vraagt alertheid op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme

Het BFT roept zijn ondertoezichtstaanden op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals ook ► aangegeven door de Financial Action Task Fore (FATF). De geschiedenis leert immers dat criminelen misbruik maken van de omstandigheden zoals die zich nu voordoen tijdens de Coronacrisis. De huidige omstandigheden brengen dus ook Wwft-risico's met zich mee. Het BFT vraagt daarom extra alertheid van zijn ondertoezichtstaanden om het risico van misbruik van het [...]

2020-04-10T19:25:10+02:00april 10th, 2020|BFT, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Persbericht + Jaarverslag BFT 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) doet elk jaar verslag van zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het onafhankelijk toezicht houden op de Wet op het notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet en op de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme). In het jaarverslag 2019 treft u de belangrijkste bevindingen en gebeurtenissen van afgelopen jaar in grote lijnen aan. Naast de activiteiten op het gebied van het integraal toezicht op het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en [...]

2020-03-18T15:00:15+01:00maart 13th, 2020|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

Hernieuwd Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en Register Belastingadviseurs

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) zijn per 1 februari 2020 voor de komende vijf jaar een nieuw toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op maandag 27 januari 2020 plaatsgevonden in Den Haag door de directeur van het BFT, Marijke Kaptein en de voorzitter van het RB, Fons Overwater. Het BFT en [...]

2020-01-28T11:45:21+01:00januari 28th, 2020|BFT, Persberichten, Wwft|

Persbericht: Het Bureau Financieel Toezicht in 2017

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op donderdag 15 maart 2018 het jaarverslag gepubliceerd op de website Bureauft.nl. Bij het notariaat is het aantal ontzettingen en schorsingen in 2017 toegenomen t.o.v. 2016. Dat gold ook voor de gerechtsdeurwaarders, met 4 ontzettingen in 2017. Het BFT is de toezichthouder voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Daarnaast houdt het BFT toezicht in het kader van de Wwft op alle notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren. De belangrijkste [...]

2018-03-19T09:00:15+01:00maart 19th, 2018|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT wil af van huidige regeling rond de samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers

        In een recent overleg tussen het ministerie van Justitie en het BFT heeft het BFT aangegeven dat het wenselijk zou zijn wanneer de algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers wordt afgeschaft. Het ministerie heeft aangegeven die wens te ondersteunen. Hiermee wordt een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor het notariaat bereikt. De verplichting was reeds door het BFT opgeschort na de uitspraken van de bestuursrechter Amsterdam van [...]

2018-03-12T14:00:00+01:00maart 12th, 2018|BFT, Notariaat, Persberichten|

Benoeming bestuurslid Bureau Financieel Toezicht

De heer Ruud Kok RA (1956) is door minister Dekker benoemd als bestuurslid van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De heer Kok treedt per 6 februari 2018, na zijn beëdiging op die dag, aan als nieuw bestuurslid. De heer Kok is tevens Directeur Board & Governance Programs en docent New Board Program en Commissarissen cyclus aan de Nyenrode Business Universiteit.    

2018-01-25T16:05:13+01:00januari 25th, 2018|BFT, Persberichten|

Benoeming voorzitter Bureau Financieel Toezicht

De heer drs. Chris Breedveld (1962) is door minister Dekker benoemd als voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De heer Breedveld treedt per 1 december 2017 aan als nieuwe voorzitter. Het betreft een nevenfunctie voor de heer Breedveld, die directeur van het Kabinet van de Koning is. Eerder was hij plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst en heeft hij in verschillende functies bij het ministerie van Economische Zaken gewerkt.     [...]

2017-12-01T15:47:54+01:00december 1st, 2017|BFT, Persberichten|

Ondertekening samenwerkingsconvenant BFT-KBVG

Op 16 november jongstleden hebben het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een samenwerkingsconvenant ondertekend. Beide organisaties onderhouden al jaren contact met elkaar. De rol van BFT is vanaf 1 juli 2016 uitgebreid tot het integrale toezicht op de gerechtsdeurwaarders, waarbij de samenwerking tussen beide organisaties is geïntensiveerd. De KBvG en het BFT erkennen de noodzaak om de taakuitoefening van beide organisaties zo goed mogelijk [...]

2017-11-22T08:38:20+01:00november 17th, 2017|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Persberichten|