Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af

De Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af. Advocaten en notarissen werken geregeld samen. Samenwerking vindt plaats via informele collegiale samenwerking of via formele samenwerking, als interdisciplinair kantoor. Daar waar beroepsgroepen samenwerken, past ook afstemming van het toezicht op ondermijningsrisico’s bij gezamenlijke cliënten van deze beroepsgroepen. Om het toezicht [...]

2024-06-11T10:45:25+02:00juni 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Openbare consultatie Specifieke Leidraden Wwft

Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren we nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgt u, als belanghebbende, de gelegenheid om uw input te leveren op documenten die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld. Het betreft de volgende leidraden: Specifieke leidraad voor de naleving van de [...]

BFT publiceert Jaarverslag 2023

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag 2023 gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een overzicht van wat wij afgelopen jaar als onafhankelijk toezichthouder hebben ondernomen om zorg te dragen voor integere financieel-juridische dienstverlening. Ook biedt het inzicht in hoe wij onze organisatie inrichten om de uitvoering van onze taken verder te professionaliseren. Voortvaren op ingezette strategie 2023 was een jaar waarin we slagen hebben gemaakt op de reeds ingezette koers. De drie ambities [...]

2024-05-13T12:58:02+02:00mei 13th, 2024|BFT, Jaarverslagen, Nieuwsberichten, Persberichten|

BFT en AFM visualiseren SIRA aanbevelingen

Recent berichtten we al over het themaonderzoek naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties, dat het BFT samen met de AFM uitvoerde. Mede in het kader van risicopreventie hebben wij nu de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport gevisualiseerd in een animatie. Wij beogen hiermee de sector verder te ondersteunen in de inrichting van een passende SIRA.

2024-04-15T12:01:08+02:00april 15th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, SIRA, Wwft|

Mr. Vanessa Jeurissen-Kohn nieuw Bestuurslid Bureau Financieel Toezicht

Met ingang van 16 maart jongstleden is mevrouw mr. Vanessa Jeurissen-Kohn door de Minister voor Rechtsbescherming benoemd als Bestuurslid van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) met als taakaccent Financiën, Audit en Governance. De aanstelling betreft een nevenfunctie voor mevrouw Jeurissen-Kohn. Na het afronden van haar studie Rechten begon zij haar loopbaan als kandidaat-notaris bij een gerenommeerd advocaten- en notariskantoor. Vervolgens heeft zij de overstap gemaakt naar het (inter)nationale bedrijfsleven, waar zij diverse directie- en [...]

2024-04-10T10:17:15+02:00april 10th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

Evaluatie van het BFT benadrukt belang doorontwikkeling risicogestuurd en datagedreven toezicht

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen schrijft voor dat het functioneren van een zbo als het BFT eens in de vijf jaar moet worden beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft opdracht gegeven aan de KWINK Groep om deze evaluatie uit te voeren. Het resultaat van de evaluatie is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatie door KWINK heeft betrekking op de periode 2018 – 2022. De onderzoekers zijn [...]

2024-04-15T11:58:40+02:00april 9th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

BFT start onderzoek naar adviseurs van growshops

Sinds 1 maart 2015 is het op grond van art 11a van de Opiumwet verboden te handelen in goederen voor grootschalige hennepteelt. Veel winkels die benodigdheden verkopen voor hennepteelt, zogenaamde growshops, hebben sindsdien hun activiteiten gestaakt. Een aantal growshops blijkt echter nog steeds actief te zijn. Uit analyse van het BFT is gebleken dat deze growshops nog steeds handelen in materialen die geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt. Regelmatig worden er door justitie bedrijven aangetroffen [...]

2024-03-27T14:52:40+01:00maart 27th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

Beheersing integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties: zet verbeterd beleid om in praktijk

Het beleid om een goede systematische risicoanalyse op integriteit uit te kunnen voeren, is steeds beter op orde bij middelgrote accountantsorganisaties. Wel kan de invulling van dit beleid specifieker en vraagt de toepassing ervan om verbetering. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) gezamenlijk deden bij 18 accountantsorganisaties met een reguliere Wta-vergunning. Het rapport biedt inzicht in veel voorkomende valkuilen en geeft ‘good practices’ om [...]

2024-03-07T19:33:30+01:00maart 8th, 2024|Accountancy, BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, SIRA, Wwft|

Karen Weisfelt maakt transfer naar BFT

Karen Weisfelt vertrekt na 17 jaar als directeur van het bureau van de KBvG. Per 1 februari 2024 start zij bij het BFT als hoofd Afdeling Notariaat en Gerechtsdeurwaarders. Karen Weisfelt is al sinds 1999 betrokken bij de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Zij startte 25 jaar geleden vanuit het Branche Bureau als ondersteuner van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KvG), de rechtsvoorganger van de KBvG. Toen de KBvG begin 2007 een eigen bureau oprichtte, werd [...]

2024-02-05T10:53:51+01:00januari 31st, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2022

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Als onafhankelijk toezichthouder heeft het BFT een belangrijke taak om te zorgen voor een integer financieel-economisch stelsel en een goed werkende rechtstaat. De samenleving moet immers vertrouwen hebben in juridische beroepen als notarissen, gerechtsdeurwaarders en financiële dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs. Dit jaarverslag laat zien hoe wij in 2022 invulling gaven aan onze wettelijke taken. Drie ambities Het afgelopen jaar vertaalden wij eerder gestelde [...]

2023-04-04T13:57:35+02:00april 4th, 2023|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|
Ga naar de bovenkant