Persbericht: Het Bureau Financieel Toezicht in 2017

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op donderdag 15 maart 2018 het jaarverslag gepubliceerd op de website Bureauft.nl. Bij het notariaat is het aantal ontzettingen en schorsingen in 2017 toegenomen t.o.v. 2016. Dat gold ook voor de gerechtsdeurwaarders, met 4 ontzettingen in 2017. Het BFT is de toezichthouder voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Daarnaast houdt het BFT toezicht in het kader van de Wwft op alle notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren. De belangrijkste [...]

2018-03-19T09:00:15+02:00maart 19th, 2018|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT wil af van huidige regeling rond de samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers

        In een recent overleg tussen het ministerie van Justitie en het BFT heeft het BFT aangegeven dat het wenselijk zou zijn wanneer de algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers wordt afgeschaft. Het ministerie heeft aangegeven die wens te ondersteunen. Hiermee wordt een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor het notariaat bereikt. De verplichting was reeds door het BFT opgeschort na de uitspraken van de bestuursrechter Amsterdam van [...]

2018-03-12T14:00:00+02:00maart 12th, 2018|BFT, Notariaat, Persberichten|

Benoeming bestuurslid Bureau Financieel Toezicht

De heer Ruud Kok RA (1956) is door minister Dekker benoemd als bestuurslid van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De heer Kok treedt per 6 februari 2018, na zijn beëdiging op die dag, aan als nieuw bestuurslid. De heer Kok is tevens Directeur Board & Governance Programs en docent New Board Program en Commissarissen cyclus aan de Nyenrode Business Universiteit.    

2018-01-25T16:05:13+02:00januari 25th, 2018|BFT, Persberichten|

Benoeming voorzitter Bureau Financieel Toezicht

De heer drs. Chris Breedveld (1962) is door minister Dekker benoemd als voorzitter van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De heer Breedveld treedt per 1 december 2017 aan als nieuwe voorzitter. Het betreft een nevenfunctie voor de heer Breedveld, die directeur van het Kabinet van de Koning is. Eerder was hij plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst en heeft hij in verschillende functies bij het ministerie van Economische Zaken gewerkt.     [...]

2017-12-01T15:47:54+02:00december 1st, 2017|BFT, Persberichten|

Ondertekening samenwerkingsconvenant BFT-KBVG

Op 16 november jongstleden hebben het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een samenwerkingsconvenant ondertekend. Beide organisaties onderhouden al jaren contact met elkaar. De rol van BFT is vanaf 1 juli 2016 uitgebreid tot het integrale toezicht op de gerechtsdeurwaarders, waarbij de samenwerking tussen beide organisaties is geïntensiveerd. De KBvG en het BFT erkennen de noodzaak om de taakuitoefening van beide organisaties zo goed mogelijk [...]

2017-11-22T08:38:20+02:00november 17th, 2017|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Persberichten|

Opschorting verplichting samenstellingsverklaring

Geachte notaris, Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) informeert u door middel van dit bericht, dat tevens in de Staatscourant geplaats zal worden, over het volgende. Op 7 september 2017 heeft de rechtbank Amsterdam in twee beroepsprocedures – welke waren aangespannen tegen de weigering van de ontheffing samenstellingsverklaring – geoordeeld dat de laatste zinsnede van artikel 2, vijfde lid, van de Regeling op het notarisambt (Rna) in deze procedures buiten toepassing wordt gelaten. Deze zinsnede [...]

2017-09-11T11:15:42+02:00september 11th, 2017|BFT, Notariaat, Persberichten|

Gezamenlijke verklaring besturen BFT en KNB

In het bestuurlijk overleg van 4 september 2017 tussen KNB en BFT is gesproken over de brief van de Ledenraad van de KNB van 18 juli 2017 en naar aanleiding daarvan over de samenwerkingsrelatie. Het bestuur van het BFT is van oordeel dat de brief ongepast is in de verhouding tussen een toezichthouder en een publiekrechtelijke beroepsorganisatie en bovendien op vele onderdelen onjuistheden bevat. Het bestuur van de KNB heeft de brief niet in [...]

2017-09-07T11:36:29+02:00september 7th, 2017|BFT, Notariaat, Persberichten|

Reactie BFT op brief Ledenraad KNB

Het bestuur van het BFT heeft kennis genomen van de brief van 19 juli 2017 van de Ledenraad van de KNB. Het bestuur zal deze brief in het eerstkomend bestuurlijk overleg met de KNB bespreken. Het bestuur is het eens met de KNB dat constructieve samenwerking belangrijk is, mits met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Met betrekking tot de effectiviteit van het toezicht merkt het bestuur op dat in de afgelopen tijd vrijwel zonder uitzondering [...]

2017-08-30T08:46:41+02:00augustus 3rd, 2017|BFT, Persberichten|