BFT publiceert Jaarverslag 2023

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag 2023 gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een overzicht van wat wij afgelopen jaar als onafhankelijk toezichthouder hebben ondernomen om zorg te dragen voor integere financieel-juridische dienstverlening. Ook biedt het inzicht in hoe wij onze organisatie inrichten om de uitvoering van onze taken verder te professionaliseren. Voortvaren op ingezette strategie 2023 was een jaar waarin we slagen hebben gemaakt op de reeds ingezette koers. De drie ambities [...]

2024-05-13T12:58:02+02:00mei 13th, 2024|BFT, Jaarverslagen, Nieuwsberichten, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2022

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Als onafhankelijk toezichthouder heeft het BFT een belangrijke taak om te zorgen voor een integer financieel-economisch stelsel en een goed werkende rechtstaat. De samenleving moet immers vertrouwen hebben in juridische beroepen als notarissen, gerechtsdeurwaarders en financiële dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs. Dit jaarverslag laat zien hoe wij in 2022 invulling gaven aan onze wettelijke taken. Drie ambities Het afgelopen jaar vertaalden wij eerder gestelde [...]

2023-04-04T13:57:35+02:00april 4th, 2023|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

PERSBERICHT JAARVERSLAG BFT 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureauft.nl beschikbaar. De samenleving moet vertrouwen hebben in het notariaat, de gerechtsdeurwaarders en het financieel-economisch stelsel als geheel. Daarom is er onafhankelijk toezicht van het BFT. Aan de ene kant is er integraal toezicht om bij te dragen aan rechtszekerheid en het beschermen van de collectieve financiële belangen van degenen die gebruikmaken van de diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. [...]

2022-03-16T06:36:51+01:00maart 15th, 2022|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels onafhankelijk toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Om normconform gedrag van ondertoezichtstaande beroepsgroepen te bereiken en om normschendingen te beëindigen wordt het toezicht ingezet via interventies en activiteiten, zoals voorlichting, samenwerking, analyses, het doen van onderzoeken en het nemen van handhavingsmaatregelen. [...]

2022-03-16T08:17:51+01:00maart 15th, 2022|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2020

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Opvallend was dat in 2020 de onderzoeken omvangrijker waren en dat het aantal bij een onderzoek betrokken ondertoezichtstaanden toenam. In 2020 waren er veel zaken waar de derdengeldenrekening een rol speelde. Het toezicht van het [...]

2021-03-31T17:21:37+02:00maart 31st, 2021|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

Persbericht + Jaarverslag BFT 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) doet elk jaar verslag van zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het onafhankelijk toezicht houden op de Wet op het notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet en op de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme). In het jaarverslag 2019 treft u de belangrijkste bevindingen en gebeurtenissen van afgelopen jaar in grote lijnen aan. Naast de activiteiten op het gebied van het integraal toezicht op het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en [...]

2020-03-18T15:00:15+01:00maart 13th, 2020|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

Persbericht: Het Bureau Financieel Toezicht in 2017

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op donderdag 15 maart 2018 het jaarverslag gepubliceerd op de website Bureauft.nl. Bij het notariaat is het aantal ontzettingen en schorsingen in 2017 toegenomen t.o.v. 2016. Dat gold ook voor de gerechtsdeurwaarders, met 4 ontzettingen in 2017. Het BFT is de toezichthouder voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Daarnaast houdt het BFT toezicht in het kader van de Wwft op alle notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren. De belangrijkste [...]

2018-03-19T09:00:15+01:00maart 19th, 2018|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|
Ga naar de bovenkant