Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht.
Middels toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Opvallend was dat in 2020 de onderzoeken omvangrijker waren en dat het aantal bij een onderzoek betrokken ondertoezichtstaanden toenam. In 2020 waren er veel zaken waar de derdengeldenrekening een rol speelde. Het toezicht van het BFT leidde tot 82 onderzoeken bij het notariaat, 28 onderzoeken bij gerechtsdeurwaarders en 76 onderzoeken naar de naleving van de Wwft. Vanuit deze onderzoeken werden in totaal 201 handhavingsinstrumenten opgelegd. Om tot het meest effectieve handhavingsmiddel te komen vindt een zorgvuldige afweging plaats, waaronder de ernst van de normschending, maar ook de herstelactiviteiten van de beroepsbeoefenaar een rol spelen.

Tevens is in dit jaarverslag de rapportage over het programma Doorontwikkeling bijgevoegd. De acties die naar aanleiding hiervan zijn gestart zijn inmiddels onderdeel van de huidige toezichtpraktijk van het BFT geworden. Hiermee ligt een stevige basis om het toezicht in de toekomst nog relevanter en impactvoller te maken.

PDF Persbericht Jaarverslag BFT 2020

PDF Jaarverslag BFT 2020 (compleet)

PDF Jaarverslag BFT 2020 (zonder doorontwikkeling, jaarrekening en controleverklaring)

PDF VI. Bijlage Doorontwikkeling BFT (behorend bij Jaarverslag BFT 2020)

PDF Jaarrekening BFT 2020 (zoals opgenomen in Jaarverslag BFT 2020)