Vacature (Senior) Applicatiebeheerder (32-36 uur)

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en gevestigd in Utrecht. Door zijn toezichtactiviteiten draagt het BFT bij aan het bevorderen en in stand houden van de integriteit van het financieel-economisch stelsel van Nederland. Het BFT is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het notariaat en gerechtsdeurwaarders. Tevens is het BFT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van [...]

2023-01-10T09:10:29+01:00januari 10th, 2023|BFT, Vacatures|

BFT Jaarplan 2023

Het is belangrijk dat de samenleving vertrouwen blijft houden in de publieke dienstverlening door de beroepsgroepen die onder het toezicht van BFT vallen. Dit zijn notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Daarom bouwt het BFT in 2023 verder aan de ingeslagen weg met preventief toezicht, samenwerking, data-analyse en ‘impact’ als focuspunten. Dit vertaalt zich in de drie ambities: sturen op duurzame impact, bestrijding van ondermijning en inspelen op technologische ontwikkelingen. [...]

2023-01-03T09:08:17+01:00januari 3rd, 2023|BFT, Nieuwsberichten|

Update UBO-register (23 december 2022)

Op dinsdag 20 december 2022 zijn door minister van Financiën, mevrouw S. A.M. Kaag, Kamervragen ► beantwoord over de toegang tot het UBO-register. Op dit moment vindt een gezamenlijke juridische analyse plaats door de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Onderzocht wordt hoe de uitspraak van het Hof nationale wetgeving raakt. Over deze analyse zal in januari 2023 een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Vooruitlopend op de [...]

2022-12-23T15:49:02+01:00december 23rd, 2022|BFT, Notariaat, UBO, Wwft|

Vacature: Financieel Toezichthouder

Over de organisatie Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan, die landelijk werkzaam is en gevestigd in Utrecht. Door zijn toezichtactiviteiten draagt het BFT bij aan het bevorderen en in stand houden van de integriteit van het financieel-economisch stelsel van Nederland. Het BFT is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het notariaat en op gerechtsdeurwaarders. Tevens is het BFT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van [...]

2022-12-23T09:11:42+01:00december 23rd, 2022|BFT, Vacatures|

Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op dinsdag 6 december 2022 plaatsgevonden in Amsterdam door de voorzitter van het bestuur van het BFT, Chris Breedveld. Namens het bestuur van de NBA ondertekenden [...]

2022-12-08T11:38:32+01:00december 7th, 2022|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Uitspraak Hof van Justitie over het UBO-register

Op 22 november is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig. De minister van Financiën laat in een ► Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen [...]

2022-11-25T14:34:54+01:00november 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

De Kamer voor het notariaat heeft in september 2022 uitspraak gedaan over drie tuchtklachten van het BFT over de schending van het beleggingsverbod door notarissen. De tuchtrechter oordeelde dat de tuchtklachten van het BFT gegrond zijn en volgt daarmee de lijn van het Hof. Het beleggingsverbod voor notarissen past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

2022-10-28T11:31:17+02:00oktober 28th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT mee op route met gerechtsdeurwaarders

Om meer inzicht in de dagelijkse werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder te krijgen, ging een aantal medewerkers van het BFT een dagdeel mee ‘op route’ met een gerechtsdeurwaarder. Tijdens de routes werden diverse exploten uitgebracht en werd kennis gemaakt met de communicatieve vaardigheden van de gerechtsdeurwaarders. Onderweg was er ruimte om over en weer werkervaringen en inzichten te delen. Ook werd gesproken over de praktische uitdagingen bij het vervullen van de ambtswerkzaamheden en de digitaliseringsslagen. [...]

2022-10-26T11:44:00+02:00oktober 26th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Toegevoegd notaris doet op grote schaal onbevoegd inzage in het Kadaster

Een toegevoegd notaris deed op grote schaal, voor niet-zakelijke doeleinden, inzage in het Kadaster. Voor deze onbevoegde inzage gebruikte hij bovendien bijna zes jaar lang onrechtmatig de inloggegevens van oud-collega’s en deed daarmee inzage op kosten van zijn vroegere werkgever. De tuchtrechter oordeelt op een tuchtklacht van het BFT dat de toegevoegd notaris hiermee het vertrouwen dat de maatschappij in het notariaat moet kunnen stellen bijna onherstelbaar heeft beschadigd. De toegevoegd notaris krijgt de [...]

2022-10-26T09:45:21+02:00oktober 26th, 2022|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Online-presentatie BFT voor gerechtsdeurwaarders

Op dinsdag 18 oktober heeft het BFT op verzoek van de KBvG online een presentatie gehouden voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland. Tijdens het zeer goed bekeken webinar gaf het BFT een kijkje in de keuken, door te vertellen over verschillende manieren van toezicht houden en de wijze waarop handhaving plaatsvindt. In het vakinhoudelijke deel werd aan de hand van tuchtuitspraken ingegaan op onder meer de retourprovisie, de berekening van liquiditeit en solvabiliteit en de [...]

2022-10-21T15:53:09+02:00oktober 21st, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|
Ga naar de bovenkant