Persbericht + Jaarverslag BFT 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) doet elk jaar verslag van zijn werkzaamheden. Deze bestaan uit het onafhankelijk toezicht houden op de Wet op het notarisambt, de Gerechtsdeurwaarderswet en op de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme). In het jaarverslag 2019 treft u de belangrijkste bevindingen en gebeurtenissen van afgelopen jaar in grote lijnen aan. Naast de activiteiten op het gebied van het integraal toezicht op het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en [...]

2020-03-18T15:00:15+01:00maart 13th, 2020|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

Vacature Toezichthouder Kwaliteit & Integriteit Notariaat

Functieomschrijving Het toezicht op de notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt binnen het BFT uitgeoefend door de afdeling Notariaat/ Gerechtsdeurwaarders (NG). In het kader van de uitvoering van het toezicht stelt het BFT onderzoeken in. De toezichtfunctie richt zich onder andere op de naleving van de wet- en regelgeving en toezicht op de derdengelden. De toezichthouder rapporteert daarover en het is diens taak om de aan het toezicht gerelateerde vraagstukken te analyseren, beantwoorden en evalueren. De [...]

2020-02-06T15:41:58+01:00februari 6th, 2020|BFT, Notariaat, Vacatures|

Vacature Financieel Toezichthouder (regio Noord-Nederland)

Om het toezicht te versterken is bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) op korte termijn een functie vacant voor een fulltime Financieel Toezichthouder voor de regio Noord-Nederland. Functie Het toezicht op de notarissen en gerechtsdeurwaarders wordt binnen het BFT uitgeoefend door de afdeling Notariaat/Gerechtsdeurwaarders (NG). In het kader van de uitvoering van het toezicht stelt het BFT onderzoeken in. De toezichtfunctie richt zich onder andere op de naleving van de wet- en regelgeving en [...]

2020-02-06T15:19:32+01:00februari 6th, 2020|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Notariaat, Vacatures|

Het BFT gaat komende tijd de naleving van de Wwft monitoren bij administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de aandacht te brengen en [...]

2020-01-30T08:55:25+01:00januari 30th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Hernieuwd Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en Register Belastingadviseurs

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) zijn per 1 februari 2020 voor de komende vijf jaar een nieuw toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op maandag 27 januari 2020 plaatsgevonden in Den Haag door de directeur van het BFT, Marijke Kaptein en de voorzitter van het RB, Fons Overwater. Het BFT en [...]

2020-01-28T11:45:21+01:00januari 28th, 2020|BFT, Persberichten, Wwft|

Onderzoek BFT: Notarissen offreren helder en declareren eerlijk

Ruim 97 procent van de notariskantoren geeft aan te voldoen aan de normen voor offreren en declareren. Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) onder 765 notariskantoren. Vanwege een uitspraak van de tuchtrechter en de daarop volgende media-aandacht stelde het BFT aan notarissen toezichtvragen over het offreren en het declareren van kadaster- en royementskosten. Uit de antwoorden blijkt dat sinds 2010 een groeiend aantal notarissen aan de normen voldoet. Met [...]

2020-01-23T15:28:51+01:00januari 23rd, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Ontzetting notaris uit het ambt voor incasseren € 2 miljoen uit nalatenschap

Het BFT verwijt een notaris dat hij bij zijn werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van een erflaatster in ieder geval in schijn heeft gehandeld in strijd met de notariële onafhankelijkheid en onpartijdigheid ex artikel 17 Wna. De kamer heeft de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het Hof is van oordeel dat de notaris met zijn handelswijze zijn kerntaken als notaris ernstig heeft veronachtzaamd. Het Hof [...]

2020-01-15T09:55:44+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Notaris moet financieel weerbaar zijn

De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. Het BFT houdt toezicht op de financiële positie van notarissen en handhaaft hierop. Negatieve financiële posities kunnen er immers toe leiden dat een notaris ter eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen jegens cliënten. ► ECLI:NL:TNORAMS:2019:13 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de [...]

2020-01-15T09:48:31+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Onderzoeksplicht notaris in de ondernemingspraktijk

Het schenden van de poortwachtersverplichtingen raakt volgens de tuchtrechter de kern van het notariaat. De door het BFT geconstateerde normschendingen zien niet op één akte, maar op tien akten betreffende aandelenoverdracht. Bij de tuchtmaatregel (berisping met geldboete van € 15.000) houdt de tuchtrechter rekening met de inspanningen van de oud-notaris om herhaling te voorkomen. ► ECLI:NL:TNORARL:2019:16 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders [...]

2020-01-15T09:39:31+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtuitspraak: Geldboete voor onzorgvuldige dossierafwikkeling door notaris

Een notaris moet zijn dossiers zorgvuldig en voortvarend afwikkelen. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris wegens onzorgvuldige dossierbehandeling in de familie- en erfrechtpraktijk. Onder meer wordt de notaris verweten dat hij niet helder heeft geoffreerd, zijn uren onvolledig heeft geadministreerd en onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. Mede in verband met het tuchtrechtelijk verleden van de notaris legt de kamer de notaris een geldboete op van € 7.500,- en beslist tot openbaarmaking van [...]

2019-12-13T09:35:11+01:00december 13th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|