BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting

Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Vorige week is het BFT gestart met het deelonderzoek naar de opleidingsverplichting, zoals die is opgenomen in artikel 35 Wwft. Afgelopen vrijdag zijn 35 Wwft-instellingen bevraagd op welke wijze zij aan deze verplichting voldoen. Overige deelonderzoeken die lopen zijn naar het risicobeleid en –management en de auditfunctie. De [...]

2023-09-20T14:17:24+02:00september 20th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt aangegeven hoe notarissen en andere juridische dienstverleners [...]

2023-09-20T11:33:04+02:00september 20th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Beleggingsverbod notaris: Oorspronkelijk persoonlijk gebruik, geeft geen ruimte voor verhuur in de toekomst

Het Hof (Notariskamer) bevestigt de uitspraak van de Kamer voor het notariaat. Het thans verhuren door een notaris van aangehouden studentenwoningen, oorspronkelijk voor gebruik door eigen kinderen, is in strijd met het beleggingsverbod. Berisping en boete van € 10.000,-. Hof Amsterdam 4 juli 2023. ► ECLI:NL:GHAMS:2023:1507 De uitspraak van het Hof bevestigt de bijzondere positie van een notaris in het rechtsverkeer, waarbij het voorkomen van de schijn van afhankelijkheid en risico’s voor het vertrouwen [...]

2023-08-07T10:39:37+02:00augustus 7th, 2023|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2023/1219 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel [...]

2023-07-31T10:13:21+02:00juli 31st, 2023|BFT, Wwft|

Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

Recent heeft het BFT een aantal administratiekantoren gevraagd om een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De aanleiding hiervoor was een mailing die in 2022 is gestuurd naar 15.000 administratiekantoren teneinde de administratiekantoren te wijzen op de verplichtingen vanuit de Wwft. De mailing is verstuurd om meer gevolg te geven aan de vraag om voorlichting door het BFT. Het BFT heeft [...]

2023-07-25T11:38:20+02:00juli 25th, 2023|BFT, Wwft|

Vacature Hoofd Afdeling Notariaat & Gerechtsdeurwaarders

Over het Bureau Financieel Toezicht (BFT) Het Bureau Financieel Toezicht draagt bij aan het bevorderen en in standhouden van de integriteit van het financieel-economisch stelsel van Nederland. Dit zelfstandig bestuursorgaan (vallend onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid) werkt landelijk en is centraal gevestigd in Utrecht. Het BFT is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het notariaat en op gerechtsdeurwaarders. Tevens is het BFT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet [...]

2023-07-04T13:27:30+02:00juli 4th, 2023|BFT, Vacatures|

BFT in Podcast Compliance Adviseert

Bureau Financieel Toezicht houdt in het kader van de Wwft toezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en andere Wwft-plichtige vrije beroepsgroepen. Senior Toezichthouder Wwft Marrit Jansen is te gast bij de Podcast Compliance Adviseert, waar ze bespreekt hoe deze beroepsgroepen invulling geven aan hun rol als poortwachter en hoe het toezicht hierop is georganiseerd. Wat doet het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nu precies? En hoe staat dit in verhouding tot de taken van andere [...]

2023-07-04T10:14:08+02:00juli 4th, 2023|BFT, Podcast, Uncategorized, Wwft|

Vacature HR Adviseur

Ben jij een zelfstandige, resultaatgerichte en verbindende collega, die graag wil bijdragen aan de groei van de organisatie en de verdere professionalisering van HR? Wil jij werken aan een rechtvaardige samenleving, in een kleine professionele organisatie? Ben je goed in communicatie, vind je het leuk om dingen uit te zoeken, te verwerken en zorgvuldig in jouw werk? Start dan bij het Bureau Financieel Toezicht als HR adviseur. Over het Bureau Financieel Toezicht Het Bureau [...]

2023-08-02T13:12:37+02:00juni 21st, 2023|BFT, Vacatures|

Vacature Administratief Juridisch medewerker

Ben jij een resultaatgerichte, verbindende collega die graag wil dat (juridische) processen kloppen en de communicatie naar de betrokkenen goed verloopt? Wil jij werken aan een rechtvaardige samenleving? Ben je goed in communicatie, vind je het leuk om dingen uit te zoeken en zorgvuldig in jouw werk? Start dan bij het Bureau Financieel Toezicht als (administratief) juridisch medewerker. Over het Bureau Financieel Toezicht Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan, landelijk werkzaam [...]

2023-08-02T13:13:07+02:00juni 21st, 2023|BFT, Vacatures|

De Wwft-auditfunctie – hoe vul je die goed in?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht accountants, afhankelijk van de aard en omvang van het kantoor, om een onafhankelijke auditfunctie te hebben. Wat betekent deze verplichting in de praktijk? Hoe gaat Bureau Financieel Toezicht (BFT) in deze te werk? En welke ondersteuning biedt SRA? In 2018 is de Wwft behoorlijk op de schop gegaan. Een van de onderdelen die toen zijn toegevoegd, is artikel 2d. Hierin staat dat [...]

2023-06-21T09:47:40+02:00juni 21st, 2023|Artikelen, BFT, Wwft|
Ga naar de bovenkant