KBvG: Nieuwe Bestuursregel Verslagstaten

Het bestuur van de KBvG heeft naar aanleiding van een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam de Bestuursregel Verslagstaten aangepast om zo de hoogte van de bewaarplicht te verduidelijken. Hiertoe is overgegaan omdat het hof besliste dat de voorgeschreven berekeningswijze in het verslag van Werkgroep Blos op meerdere manieren kon worden uitgelegd. In de Bestuursregel is nu expliciet bepaald dat de berekening van de bewaarplicht óf op eiserniveau óf op dossierniveau dient plaats te [...]

2023-05-08T11:02:04+02:00mei 8th, 2023|BFT, Gerechtsdeurwaarders|

Naar aanleiding van een bezwaarprocedure in het kader van de Woo publiceert het BFT onderstaande gegevens

Aanvullend op het bericht van 22 september 2022 en hetgeen al gepubliceerd is in het jaarverslag over 2022, wordt naar aanleiding van een bezwaarprocedure in het kader van de Woo het volgende openbaar gemaakt. Blijkens de jaarcijfers over 2021 zijn er 16 IDS-kantoren waar 1 notaris werkzaam is, 22 IDS-kantoren waar er 2 tot 3 notarissen werkzaam zijn, 9 IDS- kantoren waar 4 tot 5 notarissen werkzaam zijn en zijn er 12 IDS-kantoren waar [...]

2023-04-19T11:47:13+02:00april 19th, 2023|BFT, Woo publicatie|

Vacature Analist Wwft

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan gevestigd in Utrecht. Het BFT houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van vrije beroepsbeoefenaren (waaronder notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren). Om dit toezicht effectief en efficiënt te kunnen uitoefenen, hecht het BFT waarde aan enerzijds risicogerichte onderzoeken en anderzijds aan thematisch gerichte onderzoeken naar aanleiding van bijvoorbeeld trends of signalen [...]

2023-04-17T08:31:14+02:00april 17th, 2023|BFT, Vacatures|

Verbeterde meldformulieren FIU Nederland

Binnen FIU-Nederland bestaat er voor de notarissen en accountants al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier. Dit formulier bevat alleen indicatoren en transactiesoorten die voor de meldersgroepen notarissen en accountants van toepassing zijn. In deze vereenvoudigde meldformulieren zijn enkele aanpassingen gedaan, waarvan de belangrijkste is dat de transactiesoort crypto-betalingen ook is toegevoegd. Voor aanvullende informatie kunt u bijgevoegde nieuwsbrieven van FIU-Nederland lezen. Het formulier kunt u ►hier vinden. Daar vindt u ook de handleiding met [...]

2023-04-05T12:31:07+02:00april 5th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Het BFT in nieuwste AMLC Podcast

In de nieuwste editie van de AMLC podcast vertellen Rinus Beumer en Eric de Kluijver, beiden toezichthouder bij de afdeling toezicht Wwft van het BFT, over vier casussen die tijdens het toezicht op accountants- en administratiekantoren het onderwerp van onderzoek waren. Door het bespreken van deze casussen in de AMLC podcast verwacht het BFT poortwachters te kunnen helpen bij het naleven van de Wwft en tijdens hun werk scherp te zijn op signalen die [...]

2023-04-05T09:18:19+02:00april 5th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Podcast, Wwft|

BFT presenteert Jaarverslag 2022

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Als onafhankelijk toezichthouder heeft het BFT een belangrijke taak om te zorgen voor een integer financieel-economisch stelsel en een goed werkende rechtstaat. De samenleving moet immers vertrouwen hebben in juridische beroepen als notarissen, gerechtsdeurwaarders en financiële dienstverleners, zoals accountants en belastingadviseurs. Dit jaarverslag laat zien hoe wij in 2022 invulling gaven aan onze wettelijke taken. Drie ambities Het afgelopen jaar vertaalden wij eerder gestelde [...]

2023-04-04T13:57:35+02:00april 4th, 2023|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT heeft juiste gebruikersgegevens nodig voor nieuw DiginBFT

De gebruikersgegevens in het nieuwe DiginBFT-portaal komen niet altijd overeen met de relatiegegevens die al bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bekend waren. Dat blijkt uit een pilot met het nieuwe portaal. Het BFT belt daarom gerechtsdeurwaarders- en notariskantoren op om de juiste gegevens op te vragen. Daarbij vraagt het BFT onder andere om namen van huidige gemachtigden, een mobiel nummer en e-mailadressen. Mobiel nummer en e-mailadres zijn nodig om inloggen via een tweestapsverificatie [...]

2023-03-21T15:38:46+01:00maart 21st, 2023|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT en AFM slaan handen ineen voor SIRA onderzoek

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek gestart naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties. In het onderzoek wordt gekeken naar de opzet van de SIRA én de naleving ervan in de praktijk. Op grond van de Wwft moeten accountantsorganisaties beschikken over een passend risicobeleid en -management. Het BFT onderzoekt hoe accountantsorganisaties hier invulling aan hebben gegeven, mede in relatie tot de risico’s geïdentificeerd in de [...]

2023-03-21T15:22:16+01:00maart 21st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Verlengd toezichtarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en SRA

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging SRA zijn voor de komende drie jaar een nieuw toezichtarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toezichtarrangement vond plaats op vrijdag 24 februari door de directeur van het BFT, Yolanda de Groot en de voorzitter van het SRA, Diana Clement. Het BFT en SRA hebben met deze overeenkomst de intentie uitgesproken om [...]

2023-02-27T10:19:35+01:00februari 27th, 2023|BFT, Nieuwsberichten|

Tuchtrechter legt notarissen waarschuwingen op bij herhaald niet voldoen aan permanente educatieverplichting

Het BFT heeft zes tuchtklachten ingediend tegen notarissen die drie tijdvakken, dus in totaal zes jaren niet hebben voldaan aan hun permanente educatieverplichting (PE-verplichting). De tuchtrechters hebben inmiddels in vijf van de zes tuchtzaken uitspraak gedaan. In alle gevallen werd de tuchtklacht van het BFT gegrond verklaard. In vier gevallen werd de tuchtmaatregel van waarschuwing opgelegd en werd bepaald dat de notaris € 2000,- voor de behandeling van de tuchtzaak diende te betalen. Artikel [...]

2023-02-22T07:18:26+01:00februari 22nd, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|
Ga naar de bovenkant