Naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Woo publiceert het Bureau Financieel Toezicht onderstaande gegevens

Op basis van de bij het BFT ingediende kwartaalcijfers over 2021 zijn er 640 kantoren waar één of twee (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn, zijn er 71 kantoren met 3 (toegevoegd) notarissen, 29 kantoren met 4 (toegevoegd) notarissen, 16 kantoren met 5 (toegevoegd) notarissen, 7 kantoren waar 6 (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn en 5 kantoren waar 7 (toegevoegd) notarissen werken. De overige kantoren zijn kantoren waar 8 tot en met 11 (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn. [...]

2022-09-22T16:35:06+02:00september 22nd, 2022|BFT, Woo publicatie|

Poortwachtersrol voor notaris én kandidaat-notaris

Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van taxibedrijven, handelsondernemingen en een uitzendbureau, oordeelt de Kamer dat de notaris risicosignalen had genegeerd. Ten aanzien van de kandidaat-notaris benadrukt de kamer dat op hem een eigen verantwoordelijkheid rustte. Gezien zijn langjarige werkervaring had van de kandidaat-notaris een behoorlijke zelfstandigheid mogen worden verwacht. ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:14

2022-08-24T09:27:06+02:00augustus 24th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Gerechtsdeurwaarders geschorst wegens bewaringstekort

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft in de uitspraak van 4 juli 2022 geoordeeld dat alle (tien) gerechtsdeurwaarders, waar het BFT een tuchtklacht tegen had ingediend, tuchtrechtelijk verantwoordelijk zijn voor langdurige tekorten op de kwaliteitsrekeningen. De Kamer acht het “zonneklaar” dat het meetellen van andere rekeningen dan de kwaliteitsrekeningen bij het berekenen van de bewaringspositie in strijd is met artikel 19, eerste lid, van de Gdw. Ook de aan een opdrachtgever verschuldigde bedragen waarvoor een [...]

2022-07-25T11:53:09+02:00juli 25th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Tuchtuitspraak GDW|

Vacature Financieel Analist

Over de organisatie Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan, die landelijk werkzaam is en gevestigd in Utrecht. Door zijn toezichtactiviteiten draagt het BFT bij aan het bevorderen en in stand houden van de integriteit van het financieel-economisch stelsel van Nederland. Het BFT is verantwoordelijk voor het integrale toezicht op het notariaat en op gerechtsdeurwaarders. Tevens is het BFT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van [...]

2022-07-26T14:08:52+02:00juli 25th, 2022|BFT, Vacatures|

UBO-register: uitzondering ontbreken registratie bij aangaan van nieuwe zakelijke relaties verlengd

In ► eerdere berichtgeving van het BFT is gewezen op het feit dat het ontbreken van een registratie van de UBO van een nieuwe zakelijke relatie in het UBO-register een belemmering vormt voor het aangaan van deze relatie. Tot 1 juli 2022 bestaat de mogelijkheid om te volstaan met de vaststelling dat registratie door de cliënt heeft plaatsgevonden, maar nog niet is verwerkt. Deze regeling is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2023. [...]

2022-07-26T12:19:14+02:00juli 1st, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Memo cryptovaluta

Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft daarbij een belangrijke rol. Een relevante vraag in dit kader is: hoe kan de notaris de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten hij/zij kan opvragen [...]

2022-06-20T12:31:22+02:00juni 20th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Handreiking voor het Notariaat

Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen leven bij de beroepsgroep. Deze vragen hebben vaak betrekking op wat er gebeurt met meldingen van ongebruikelijke transacties (OT’s), de veiligheid van melders, de geheimhoudingsplicht en dergelijke. Ook is er behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Dit is de reden dat het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) en het RIEC Amsterdam-Amstelland in overleg [...]

2022-06-13T06:56:05+02:00juni 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Taken en verantwoordelijkheden gerechtsdeurwaarder veelomvattend

Naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT is door de tuchtrechter bevestigd dat de taken en verantwoordelijkheden van een gerechtsdeurwaarder zich niet beperkten tot het correct verrichten van ambtshandelingen. Zo dient een gerechtsdeurwaarder bedacht te zijn op zijn onafhankelijkheid bij het uitbrengen van exploten. De maatschappij mag voorts verwachten dat een gerechtsdeurwaarder steeds zicht heeft op alle onderdelen van zijn kantoororganisatie. Een gerechtsdeurwaarder is ook daarvoor verantwoordelijk. Dat geldt te meer als het [...]

2022-06-08T15:06:50+02:00juni 8th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Tuchtuitspraak GDW|

Seminar MTB ‘Toezicht met impact’

Op 23 mei 2022 organiseerden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB) het seminar ‘toezicht met impact’. Het MTB is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Bij het seminar stonden kansen en risico’s van risicogericht toezicht centraal. In de inleiding van gedragseconoom Eva van den Broek ging het over het bromvliegeffect in het toezicht. [...]

2022-05-31T21:12:04+02:00mei 31st, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

BFT neemt deel aan markttoezichthoudersberaad (MTB)

Het BFT neemt al enkele jaren deel aan het ‘Markttoezichthoudersberaad’ (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. De andere deelnemers zijn: Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Commissariaat voor de Media (CvdM), De Nederlandsche Bank (DNB), Kansspelautoriteit (Ksa), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit [...]

2022-05-02T14:57:37+02:00mei 2nd, 2022|BFT, Nieuwsberichten|
Ga naar de bovenkant