Ontzetting notaris uit het ambt voor incasseren € 2 miljoen uit nalatenschap

Het BFT verwijt een notaris dat hij bij zijn werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap van een erflaatster in ieder geval in schijn heeft gehandeld in strijd met de notariële onafhankelijkheid en onpartijdigheid ex artikel 17 Wna. De kamer heeft de notaris de maatregel van ontzetting uit het ambt opgelegd. Het Hof is van oordeel dat de notaris met zijn handelswijze zijn kerntaken als notaris ernstig heeft veronachtzaamd. Het Hof [...]

2020-01-15T09:55:44+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Notaris moet financieel weerbaar zijn

De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat een notaris voldoende financieel weerbaar is. Het BFT houdt toezicht op de financiële positie van notarissen en handhaaft hierop. Negatieve financiële posities kunnen er immers toe leiden dat een notaris ter eniger tijd niet zal kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen jegens cliënten. ► ECLI:NL:TNORAMS:2019:13 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de [...]

2020-01-15T09:48:31+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Onderzoeksplicht notaris in de ondernemingspraktijk

Het schenden van de poortwachtersverplichtingen raakt volgens de tuchtrechter de kern van het notariaat. De door het BFT geconstateerde normschendingen zien niet op één akte, maar op tien akten betreffende aandelenoverdracht. Bij de tuchtmaatregel (berisping met geldboete van € 15.000) houdt de tuchtrechter rekening met de inspanningen van de oud-notaris om herhaling te voorkomen. ► ECLI:NL:TNORARL:2019:16 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders [...]

2020-01-15T09:39:31+01:00januari 15th, 2020|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Vacature Hoofd Juridische Zaken & Handhaving

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is per direct op zoek naar een enthousiast, initiatiefrijk en gedreven HOOFD JURIDISCHE ZAKEN & HANDHAVING - tevens plaatsvervangend directeur van het BFT (0.8-1.0 FTE) Functie  Je bent lid van het managementteam (5 personen) en draagt bij aan het vormgeven en het realiseren van de doelstellingen van de organisatie;  Je bent de belangrijkste juridische adviseur van het BFT en stuurt in die hoedanigheid een team van juridische hooggeschoolden medewerkers [...]

2020-01-06T09:07:44+01:00januari 6th, 2020|BFT, Vacatures|

Tuchtuitspraak: Geldboete voor onzorgvuldige dossierafwikkeling door notaris

Een notaris moet zijn dossiers zorgvuldig en voortvarend afwikkelen. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris wegens onzorgvuldige dossierbehandeling in de familie- en erfrechtpraktijk. Onder meer wordt de notaris verweten dat hij niet helder heeft geoffreerd, zijn uren onvolledig heeft geadministreerd en onvoldoende voortvarend heeft gehandeld. Mede in verband met het tuchtrechtelijk verleden van de notaris legt de kamer de notaris een geldboete op van € 7.500,- en beslist tot openbaarmaking van [...]

2019-12-13T09:35:11+01:00december 13th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtuitspraak: Passeren akte voor medewerker notaris

Het BFT heeft een tuchtklacht ingediend tegen een notaris die meerdere privé-dossiers van zijn kandidaat-notaris had gepasseerd. De tuchtrechter heeft geoordeeld dat het handelen van de notaris in strijd was met de onpartijdigheid en onafhankelijkheid en legde de notaris een schorsing op. ► ECLI:NL:TNORARL:2019:54 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkuitvoering. Ook kan zo [...]

2019-12-13T09:35:55+01:00december 13th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtuitspraak: Ook een kandidaat-notaris mag niet in onroerend goed beleggen

Ook voor een kandidaat-notaris geldt de regel dat hij niet in onroerend goed mag beleggen. Een kandidaat-notaris had twintig beleggingspanden op zijn naam staan. Dit is in strijd met artikel 17, derde lid, Wna. Daarnaast was de levering van een deel van deze registergoederen gepasseerd op zijn kantoor. In één van deze zaken is door het BFT aangetoond dat de kandidaat-notaris de zaak zelf had behandeld. Dit is in strijd met de onpartijdigheid [...]

2019-12-13T14:48:04+01:00december 13th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

Op 29 november jl. heeft Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op Kamervragen van 21 oktober 2019 van het lid Van Nispen (SP) inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier. Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

2019-12-11T09:15:44+01:00december 11th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Tuchtuitspraak: Poortwachtersrol notaris in de ondernemingsrechtpraktijk

Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen van tuchtklachten. Voor notarissen en gerechtsdeurwaarders is kennisname van de tuchtuitspraak nuttig voor hun praktijkvoering. Ook kan zo beter inzicht worden verkregen in de handhaving door het BFT. Het BFT heeft onderzoek gedaan naar de poortwachtersrol van een notaris bij acht aandelentransacties. De kamer oordeelt dat de gegronde klachtonderdelen over de poortwachtersrol van de notaris de kern van het notariaat raken. Daarbij [...]

2019-11-27T12:22:15+01:00november 27th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tuchtuitspraak: Geldlening opdrachtgever in strijd met onafhankelijkheid deurwaarder

Door het afsluiten van een geldlening tussen een deurwaarder en een opdrachtgever wordt al snel de schijn van afhankelijkheid gewekt. Een gerechtsdeurwaarder sluit een lening af bij een indirect opdrachtgever van het gerechtsdeurwaarderskantoor. Op de geldlening dienden grote bedragen afgelost te worden. Nu ook nog een groot deel van de omzet als korting aan de geldverstrekker moest worden afgedragen, werd de schijn van afhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarders gewekt. ► ECLI:NL:TGDKG:2019:8 Het BFT handhaaft geconstateerde [...]

2019-11-28T13:59:28+01:00november 27th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Tuchtuitspraak GDW|