Memo cryptovaluta

Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft daarbij een belangrijke rol. Een relevante vraag in dit kader is: hoe kan de notaris de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten hij/zij kan opvragen [...]

2022-06-20T12:31:22+02:00juni 20th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Handreiking voor het Notariaat

Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen leven bij de beroepsgroep. Deze vragen hebben vaak betrekking op wat er gebeurt met meldingen van ongebruikelijke transacties (OT’s), de veiligheid van melders, de geheimhoudingsplicht en dergelijke. Ook is er behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Dit is de reden dat het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) en het RIEC Amsterdam-Amstelland in overleg [...]

2022-06-13T06:56:05+02:00juni 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Taken en verantwoordelijkheden gerechtsdeurwaarder veelomvattend

Naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT is door de tuchtrechter bevestigd dat de taken en verantwoordelijkheden van een gerechtsdeurwaarder zich niet beperkten tot het correct verrichten van ambtshandelingen. Zo dient een gerechtsdeurwaarder bedacht te zijn op zijn onafhankelijkheid bij het uitbrengen van exploten. De maatschappij mag voorts verwachten dat een gerechtsdeurwaarder steeds zicht heeft op alle onderdelen van zijn kantoororganisatie. Een gerechtsdeurwaarder is ook daarvoor verantwoordelijk. Dat geldt te meer als het [...]

2022-06-08T15:06:50+02:00juni 8th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Tuchtuitspraak GDW|

Seminar MTB ‘Toezicht met impact’

Op 23 mei 2022 organiseerden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB) het seminar ‘toezicht met impact’. Het MTB is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Bij het seminar stonden kansen en risico’s van risicogericht toezicht centraal. In de inleiding van gedragseconoom Eva van den Broek ging het over het bromvliegeffect in het toezicht. [...]

2022-05-31T21:12:04+02:00mei 31st, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

BFT neemt deel aan markttoezichthoudersberaad (MTB)

Het BFT neemt al enkele jaren deel aan het ‘Markttoezichthoudersberaad’ (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. De andere deelnemers zijn: Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Commissariaat voor de Media (CvdM), De Nederlandsche Bank (DNB), Kansspelautoriteit (Ksa), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit [...]

2022-05-02T14:57:37+02:00mei 2nd, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

UBO-register: aangaan nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en terugmeldplicht

Op 27 september 2020 is het openbaar UBO-register ingevoerd. Registratieplichtige organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om hun Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijk belanghebbenden, of UBO’s) in te schrijven in het UBO-register. In verband met het aflopen van de wettelijke deadline op 27 maart 2022 wil het BFT wijzen op het volgende. Wwft-instellingen dienen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de UBO van de [...]

2022-03-25T14:53:14+01:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

AMLC meldt toename aantallen verdachte transacties met vastgoed

Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties met vastgoed door notarissen wordt over het algemeen door beoordelaars geroemd. In bijgaand bericht geeft het Anti Money Laundring Centre (AMLC) nog meer inzicht in de resultaten van de meldingen van ongebruikelijke transacties. Zo ziet het AMLC een toename in de aantallen ongebruikelijke transacties met vastgoed die [...]

2022-03-28T09:40:47+02:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

PERSBERICHT JAARVERSLAG BFT 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureauft.nl beschikbaar. De samenleving moet vertrouwen hebben in het notariaat, de gerechtsdeurwaarders en het financieel-economisch stelsel als geheel. Daarom is er onafhankelijk toezicht van het BFT. Aan de ene kant is er integraal toezicht om bij te dragen aan rechtszekerheid en het beschermen van de collectieve financiële belangen van degenen die gebruikmaken van de diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. [...]

2022-03-16T06:36:51+01:00maart 15th, 2022|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels onafhankelijk toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Om normconform gedrag van ondertoezichtstaande beroepsgroepen te bereiken en om normschendingen te beëindigen wordt het toezicht ingezet via interventies en activiteiten, zoals voorlichting, samenwerking, analyses, het doen van onderzoeken en het nemen van handhavingsmaatregelen. [...]

2022-03-16T08:17:51+01:00maart 15th, 2022|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

Ondanks duidelijkheid over (legale) herkomst gelden toch aanleiding om ongebruikelijke transactie te melden

Anders dan de rechtbank is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat het enkele feit dat een accountantskantoor zicht had op de inkomstenstromen van haar klant, een zorgbureau, en dat geen reden bestond om te twijfelen aan de legale herkomst van deze gelden, op zichzelf onvoldoende is om daaraan de conclusie te verbinden dat geen sprake kan zijn van overtreding van de monitoringsverplichting, de verplichting tot het verrichten van een verscherpt [...]

2022-03-10T15:52:46+01:00maart 10th, 2022|BFT, Uitspraak Wwft, Wwft|
Ga naar de bovenkant