Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af

De Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af. Advocaten en notarissen werken geregeld samen. Samenwerking vindt plaats via informele collegiale samenwerking of via formele samenwerking, als interdisciplinair kantoor. Daar waar beroepsgroepen samenwerken, past ook afstemming van het toezicht op ondermijningsrisico’s bij gezamenlijke cliënten van deze beroepsgroepen. Om het toezicht [...]

2024-06-11T10:45:25+02:00juni 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Openbare consultatie Specifieke Leidraden Wwft

Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren we nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgt u, als belanghebbende, de gelegenheid om uw input te leveren op documenten die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld. Het betreft de volgende leidraden: Specifieke leidraad voor de naleving van de [...]

Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

In het voorjaar van 2024 heeft het BFT een groot aantal administratiekantoren gevraagd om een een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wwft door het kantoor. Dit keer is er voor gekozen om nieuwe administratiekantoren, welke in 2022 gestart zijn, te bevragen. Nieuw ingeschreven administratiekantoren ontvangen korte tijd na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) informatie van het BFT over de Wwft, zodat zij weten aan welke eisen ze [...]

2024-06-10T13:13:39+02:00juni 10th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Uncategorized, Wwft|

BFT in RB Podcast: Hoe breed moet je naar de Wwft meldingsplicht kijken?

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – de Wwft – moeten ongebruikelijke transacties worden gemeld. Maar hoe breed moet je naar die meldingsplicht kijken? Is een op de zaak gekochte laptop voor een van de kinderen iets waar je melding van moet maken? Of de als bedrijfskosten geboekte aanschaf van een nieuwe televisie die in de woonkamer van de MKB-ondernemer hangt? In de nieuwste podcastaflevering van het Register Belastingadviseurs [...]

2024-06-06T10:45:31+02:00juni 6th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Podcast, Wwft|

Royementen van hypotheken vallen ook onder de eindverantwoordelijkheid van de notaris

Royementen van hypotheken worden vaak gezien als een administratieve handeling, echter vallen deze ook onder de eindverantwoordelijkheid van de notaris. Gezien de (mogelijk) verstrekkende gevolgen van de doorhaling van een hypotheek in het Kadaster, moet een notaris daarbij zorgvuldig te werk gaan. Het BFT verweet een notaris dat er geen correcte interne procedures aanwezig waren op het gebied van de royementen en dat de notaris onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen bij het herstellen van een [...]

Notaris: voorkom oprichting plof-BV’s

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is deze notitie opgesteld.

2024-05-29T09:46:32+02:00mei 29th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Uncategorized|

BFT publiceert Jaarverslag 2023

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag 2023 gepubliceerd. Het jaarverslag geeft een overzicht van wat wij afgelopen jaar als onafhankelijk toezichthouder hebben ondernomen om zorg te dragen voor integere financieel-juridische dienstverlening. Ook biedt het inzicht in hoe wij onze organisatie inrichten om de uitvoering van onze taken verder te professionaliseren. Voortvaren op ingezette strategie 2023 was een jaar waarin we slagen hebben gemaakt op de reeds ingezette koers. De drie ambities [...]

2024-05-13T12:58:02+02:00mei 13th, 2024|BFT, Jaarverslagen, Nieuwsberichten, Persberichten|

Update UBO-register

Op 17 april 2024 heeft minister Van Weyenberg (Financiën) de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het gebied van het UBO-register. In deze Kamerbrief is onder andere een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register. In dit bericht leest u wat deze nieuwe overgangsregeling voor u als Wwft-instelling betekent. Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register Sinds 27 maart 2022 moeten [...]

2024-05-14T12:13:52+02:00mei 8th, 2024|BFT, Wwft|

Memo beleggingen notaris artikel 17 lid 3 BFT en KNB

In hoeverre mag een notaris vanuit zijn onafhankelijkheid wel of niet beleggen in aandelen of onroerende zaken? Hoe moet artikel 17 lid 3 van de Wet op het notarisambt (Wna) uitgelegd en toegepast worden? De KNB en het BFT reiken de notaris concrete handvatten aan op basis van de wetsgeschiedenis en concrete casuïstiek vanuit de tuchtrechtjurisprudentie. Memo beleggingen notaris artikel 17 lid 3 BFT en KNB 

2024-05-02T16:10:58+02:00mei 2nd, 2024|Artikelen, BFT, Notariaat|

BFT en AFM visualiseren SIRA aanbevelingen

Recent berichtten we al over het themaonderzoek naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties, dat het BFT samen met de AFM uitvoerde. Mede in het kader van risicopreventie hebben wij nu de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport gevisualiseerd in een animatie. Wij beogen hiermee de sector verder te ondersteunen in de inrichting van een passende SIRA.

2024-04-15T12:01:08+02:00april 15th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, SIRA, Wwft|
Ga naar de bovenkant