In het voorjaar van 2024 heeft het BFT een groot aantal administratiekantoren gevraagd om een een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wwft door het kantoor. Dit keer is er voor gekozen om nieuwe administratiekantoren, welke in 2022 gestart zijn, te bevragen. Nieuw ingeschreven administratiekantoren ontvangen korte tijd na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) informatie van het BFT over de Wwft, zodat zij weten aan welke eisen ze moeten voldoen betreffende de Wwft.

Bijna alle kantoren hebben gereageerd. Enkele kantoren hebben hun activiteiten intussen gestaakt en bij anderen blijkt er bij de inschrijving bij de KVK niet de juiste SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) te zijn ingevuld. Daardoor vielen niet alle nieuwe administratiekantoren onder het toezicht van het BFT.

De naleving van de Wwft door deze nieuwe administratiekantoren is verbeterd ten opzichte van het verleden. Uit eerdere enquêtes bleek namelijk dat administratiekantoren veelal geen procedures voor de Wwft hadden, de identificatie van de klanten vaak niet op orde was en dat er ook geregeld niet aan de opleidingsverplichting werd voldaan.

Het beeld van de nieuwe administratiekantoren is op een aantal punten gelukkig beter. Veel van de gevraagde kantoren hebben inmiddels een Wwft-procedure en hebben voor bijna alle klanten de identificatie op orde. Alleen voor de opleidingsverplichting scoren nog niet alle nieuwe administratiekantoren een voldoende.

Alle respondenten hebben een terugkoppeling gekregen en degenen die nog niet aan de opleidingsverplichting hebben voldaan, worden binnenkort gevraagd of zij hier in de tussentijd wel aan hebben kunnen voldoen.

Het BFT blijft informatie verstrekken over de Wwft door middel van onder andere publicaties op het Forum  Fiscaaldienstverleners van de Belastingdienst. Ook zal het BFT dit najaar weer aanwezig zijn op de jaarlijkse Intermediairdagen van de Belastingdienst.