Op 8 mei 2024 heeft het BFT u geïnformeerd over een update over het UBO-register naar aanleiding van de Kamerbrief van 17 april 2024. In de Kamerbrief was onder meer opgenomen dat een Wwft-instelling vanaf 1 juni 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register kan opvragen bij de cliënt waarmee een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan. Dit zolang de Wwft-instelling zelf geen toegang heeft tot het UBO-register.

De termijn van 1 juni 2024 is technisch niet haalbaar gebleken voor de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK heeft inmiddels aangegeven dat het vanaf 1 augustus 2024 wel mogelijk zal zijn voor een cliënt om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-uittreksel te bestellen.

Tot 1 augustus 2024 geldt de regeling uit de Kamerbrief van 14 april 2022 bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie. Dat wil zeggen dat een Wwft-instelling tot 1 augustus 2024 aan de hand van de bevestigingsmail van de KvK kan vaststellen of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register. Ook een screenshot van de UBO-gegevens is voldoende.

Voor de overige informatie over de nieuwe overgangsregeling, verwijzen wij u naar het bericht van 8 mei 2024.