Update UBO-register (23 december 2022)

Op dinsdag 20 december 2022 zijn door minister van Financiën, mevrouw S. A.M. Kaag, Kamervragen ► beantwoord over de toegang tot het UBO-register. Op dit moment vindt een gezamenlijke juridische analyse plaats door de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Onderzocht wordt hoe de uitspraak van het Hof nationale wetgeving raakt. Over deze analyse zal in januari 2023 een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Vooruitlopend op de [...]