Ook in 2024 deelonderzoek naar de Wwft-opleidingsverplichting

Net als in 2022 en 2023 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden uitgevoerd om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Binnenkort ontvangt een aantal administratiekantoren een brief over de opleidingsverplichting, zoals deze is opgenomen in artikel 35 Wwft. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.

2024-02-20T16:42:46+01:00februari 20th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2024/163)

De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2024/163 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel [...]

2024-02-12T12:24:38+01:00februari 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

BFT bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook voor administratiekantoren belangrijke wetgeving. De doelstelling van de Wwft is namelijk om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme, te voorkomen. Elk kwartaal stuurt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) daarom informatie over de Wwft naar startende administratiekantoren. Het BFT probeert op deze manier de [...]

2024-02-07T12:47:15+01:00februari 7th, 2024|Administratiekantoren, BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Karen Weisfelt maakt transfer naar BFT

Karen Weisfelt vertrekt na 17 jaar als directeur van het bureau van de KBvG. Per 1 februari 2024 start zij bij het BFT als hoofd Afdeling Notariaat en Gerechtsdeurwaarders. Karen Weisfelt is al sinds 1999 betrokken bij de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Zij startte 25 jaar geleden vanuit het Branche Bureau als ondersteuner van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KvG), de rechtsvoorganger van de KBvG. Toen de KBvG begin 2007 een eigen bureau oprichtte, werd [...]

2024-02-05T10:53:51+01:00januari 31st, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

BFT publiceert Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024

Het BFT heeft de Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024 gepubliceerd. Deze circulaire is in lijn met de circulaire van vorig jaar en is primair bedoeld om u te informeren over de toepasselijke termijnen en indieningswijze van de jaar- en kwartaalverslagstaten bij het BFT. Ook heeft het tot doel om u te informeren over de bij de jaarverslagstaten 2023 te voegen accountantsverklaringen van de accountant. Daarnaast worden enige aandachtspunten met u gedeeld.

2024-01-31T11:06:04+01:00januari 31st, 2024|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Uncategorized|

Resultaten onderzoek Opleidingsverplichting Wwft

De opleidingsverplichting is een verplicht onderdeel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is opgenomen in artikel 35. De opleidingsverplichting houdt in dat de instelling ervoor moet zorgen dat haar werknemers en de dagelijkse beleidsbepalers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken: bekend zijn met de bepalingen van de Wwft; in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen; een cliëntenonderzoek goed en volledig kunnen uitvoeren. Dit [...]

2024-01-16T16:03:45+01:00januari 16th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

BFT publiceert Circulaire Notariaat 2024

Het BFT heeft de Circulaire Notariaat 2024 gepubliceerd. In de circulaire informeert het BFT u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2023 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2024. Er is tevens een bijlage toegevoegd met praktische aandachtspunten voor onder andere veel voorkomende onvolkomenheden en aanbevelingen betreffende kwartaalverslagstaten, jaarrekeningen en jaarverslagstaten kantoor & privé.

2024-01-15T14:19:45+01:00januari 15th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Vacature Analist Wwft

Word jij onze nieuwe collega? Het BFT zoekt een Analist Wwft. Als analist richt je je op het identificeren van mogelijke Wwft-risico’s bij instellingen. Je voert analyses uit binnen het aandachtsgebied van witwassen en financieren van terrorisme in de ruimste zin van het woord. De uitkomsten van deze analyses vormen de basis voor onderzoeken naar de naleving van de Wwft. Lees hier de hele vacature en solliciteer direct!

2024-01-09T16:01:53+01:00januari 9th, 2024|BFT, Nieuwsberichten|
Ga naar de bovenkant