BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting

Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Vorige week is het BFT gestart met het deelonderzoek naar de opleidingsverplichting, zoals die is opgenomen in artikel 35 Wwft. Afgelopen vrijdag zijn 35 Wwft-instellingen bevraagd op welke wijze zij aan deze verplichting voldoen. Overige deelonderzoeken die lopen zijn naar het risicobeleid en –management en de auditfunctie. De [...]

2023-09-20T14:17:24+02:00september 20th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen

Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is om notarissen en andere juridische dienstverleners te informeren over corruptie, bewust te maken van de risico’s die zij lopen om bij corruptie en witwassen van door corruptie verkregen gelden betrokken te raken en om hen handvatten te geven voor het herkennen hiervan. Aan de hand van enkele voorbeelden wordt aangegeven hoe notarissen en andere juridische dienstverleners [...]

2023-09-20T11:33:04+02:00september 20th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Wwft en salarisadministratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft recent voorlichting gegeven aan administratiekantoren over de Wet ter voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) . Daarbij kwam onder andere naar voren dat een aantal salarisadministratiekantoren niet op de hoogte is van het feit dat de Wwft van toepassing kan zijn op hun werkzaamheden. Dit is uiteraard afhankelijk van de diensten die de salarisadministratiekantoren aanbieden. In deze notitie lichten we daarom de toepassing van de Wwft [...]

2023-06-20T11:48:02+02:00juni 19th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris

Ter waarborging van de onafhankelijke positie van een notaris, kent de Wna beperkingen voor het beleggen door een notaris in (gefinancierd) onroerend goed. Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die twee vakantiewoningen verhuurt aan derden. De Kamer Den Haag verklaarde de tuchtklacht echter ongegrond. Omdat deze uitspraak volgens het BFT strijdig is met de wetsgeschiedenis en de beoordelingslijn van Hof Amsterdam (Notariskamer), heeft het BFT tegen deze uitspraak beroep ingesteld. ► [...]

2023-06-12T11:04:06+02:00juni 12th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Tuchtuitspraak Wna|

Verbeterde meldformulieren FIU Nederland

Binnen FIU-Nederland bestaat er voor de notarissen en accountants al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier. Dit formulier bevat alleen indicatoren en transactiesoorten die voor de meldersgroepen notarissen en accountants van toepassing zijn. In deze vereenvoudigde meldformulieren zijn enkele aanpassingen gedaan, waarvan de belangrijkste is dat de transactiesoort crypto-betalingen ook is toegevoegd. Voor aanvullende informatie kunt u bijgevoegde nieuwsbrieven van FIU-Nederland lezen. Het formulier kunt u ►hier vinden. Daar vindt u ook de handleiding met [...]

2023-04-05T12:31:07+02:00april 5th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Het BFT in nieuwste AMLC Podcast

In de nieuwste editie van de AMLC podcast vertellen Rinus Beumer en Eric de Kluijver, beiden toezichthouder bij de afdeling toezicht Wwft van het BFT, over vier casussen die tijdens het toezicht op accountants- en administratiekantoren het onderwerp van onderzoek waren. Door het bespreken van deze casussen in de AMLC podcast verwacht het BFT poortwachters te kunnen helpen bij het naleven van de Wwft en tijdens hun werk scherp te zijn op signalen die [...]

2023-04-05T09:18:19+02:00april 5th, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Podcast, Wwft|

BFT heeft juiste gebruikersgegevens nodig voor nieuw DiginBFT

De gebruikersgegevens in het nieuwe DiginBFT-portaal komen niet altijd overeen met de relatiegegevens die al bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bekend waren. Dat blijkt uit een pilot met het nieuwe portaal. Het BFT belt daarom gerechtsdeurwaarders- en notariskantoren op om de juiste gegevens op te vragen. Daarbij vraagt het BFT onder andere om namen van huidige gemachtigden, een mobiel nummer en e-mailadressen. Mobiel nummer en e-mailadres zijn nodig om inloggen via een tweestapsverificatie [...]

2023-03-21T15:38:46+01:00maart 21st, 2023|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT en AFM slaan handen ineen voor SIRA onderzoek

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek gestart naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties. In het onderzoek wordt gekeken naar de opzet van de SIRA én de naleving ervan in de praktijk. Op grond van de Wwft moeten accountantsorganisaties beschikken over een passend risicobeleid en -management. Het BFT onderzoekt hoe accountantsorganisaties hier invulling aan hebben gegeven, mede in relatie tot de risico’s geïdentificeerd in de [...]

2023-03-21T15:22:16+01:00maart 21st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Verlengd toezichtarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en SRA

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging SRA zijn voor de komende drie jaar een nieuw toezichtarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toezichtarrangement vond plaats op vrijdag 24 februari door de directeur van het BFT, Yolanda de Groot en de voorzitter van het SRA, Diana Clement. Het BFT en SRA hebben met deze overeenkomst de intentie uitgesproken om [...]

2023-02-27T10:19:35+01:00februari 27th, 2023|BFT, Nieuwsberichten|

Tuchtrechter legt notarissen waarschuwingen op bij herhaald niet voldoen aan permanente educatieverplichting

Het BFT heeft zes tuchtklachten ingediend tegen notarissen die drie tijdvakken, dus in totaal zes jaren niet hebben voldaan aan hun permanente educatieverplichting (PE-verplichting). De tuchtrechters hebben inmiddels in vijf van de zes tuchtzaken uitspraak gedaan. In alle gevallen werd de tuchtklacht van het BFT gegrond verklaard. In vier gevallen werd de tuchtmaatregel van waarschuwing opgelegd en werd bepaald dat de notaris € 2000,- voor de behandeling van de tuchtzaak diende te betalen. Artikel [...]

2023-02-22T07:18:26+01:00februari 22nd, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|
Ga naar de bovenkant