BFT heeft juiste gebruikersgegevens nodig voor nieuw DiginBFT

De gebruikersgegevens in het nieuwe DiginBFT-portaal komen niet altijd overeen met de relatiegegevens die al bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bekend waren. Dat blijkt uit een pilot met het nieuwe portaal. Het BFT belt daarom gerechtsdeurwaarders- en notariskantoren op om de juiste gegevens op te vragen. Daarbij vraagt het BFT onder andere om namen van huidige gemachtigden, een mobiel nummer en e-mailadressen. Mobiel nummer en e-mailadres zijn nodig om inloggen via een tweestapsverificatie [...]

2023-03-21T15:38:46+01:00maart 21st, 2023|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT en AFM slaan handen ineen voor SIRA onderzoek

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek gestart naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties. In het onderzoek wordt gekeken naar de opzet van de SIRA én de naleving ervan in de praktijk. Op grond van de Wwft moeten accountantsorganisaties beschikken over een passend risicobeleid en -management. Het BFT onderzoekt hoe accountantsorganisaties hier invulling aan hebben gegeven, mede in relatie tot de risico’s geïdentificeerd in de [...]

2023-03-21T15:22:16+01:00maart 21st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Verlengd toezichtarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en SRA

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging SRA zijn voor de komende drie jaar een nieuw toezichtarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toezichtarrangement vond plaats op vrijdag 24 februari door de directeur van het BFT, Yolanda de Groot en de voorzitter van het SRA, Diana Clement. Het BFT en SRA hebben met deze overeenkomst de intentie uitgesproken om [...]

2023-02-27T10:19:35+01:00februari 27th, 2023|BFT, Nieuwsberichten|

Tuchtrechter legt notarissen waarschuwingen op bij herhaald niet voldoen aan permanente educatieverplichting

Het BFT heeft zes tuchtklachten ingediend tegen notarissen die drie tijdvakken, dus in totaal zes jaren niet hebben voldaan aan hun permanente educatieverplichting (PE-verplichting). De tuchtrechters hebben inmiddels in vijf van de zes tuchtzaken uitspraak gedaan. In alle gevallen werd de tuchtklacht van het BFT gegrond verklaard. In vier gevallen werd de tuchtmaatregel van waarschuwing opgelegd en werd bepaald dat de notaris € 2000,- voor de behandeling van de tuchtzaak diende te betalen. Artikel [...]

2023-02-22T07:18:26+01:00februari 22nd, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Wwft podcast cryptovaluta

Eric de Kluijver en Rinus Beumer van het BFT vertellen in deze ► podcast over de notitie crypto van het BFT voor notarissen. Waar zitten de risico's als een klant vermogen inbrengt verkregen uit handel in cryptovaluta? Wat verwacht het BFT in het kader van de Wwft van notarissen bij cryptovalutatransacties? Notitie Cryptovaluta 

2023-02-01T17:48:55+01:00februari 1st, 2023|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2022 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2023. Circulaire notariaat 2023 Circulaire gerechtsdeurwaarders 2023

2023-01-26T13:49:02+01:00januari 26th, 2023|DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT Jaarplan 2023

Het is belangrijk dat de samenleving vertrouwen blijft houden in de publieke dienstverlening door de beroepsgroepen die onder het toezicht van BFT vallen. Dit zijn notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Daarom bouwt het BFT in 2023 verder aan de ingeslagen weg met preventief toezicht, samenwerking, data-analyse en ‘impact’ als focuspunten. Dit vertaalt zich in de drie ambities: sturen op duurzame impact, bestrijding van ondermijning en inspelen op technologische ontwikkelingen. [...]

2023-01-03T09:08:17+01:00januari 3rd, 2023|BFT, Nieuwsberichten|

Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op dinsdag 6 december 2022 plaatsgevonden in Amsterdam door de voorzitter van het bestuur van het BFT, Chris Breedveld. Namens het bestuur van de NBA ondertekenden [...]

2022-12-08T11:38:32+01:00december 7th, 2022|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Uitspraak Hof van Justitie over het UBO-register

Op 22 november is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig. De minister van Financiën laat in een ► Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen [...]

2022-11-25T14:34:54+01:00november 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

De Kamer voor het notariaat heeft in september 2022 uitspraak gedaan over drie tuchtklachten van het BFT over de schending van het beleggingsverbod door notarissen. De tuchtrechter oordeelde dat de tuchtklachten van het BFT gegrond zijn en volgt daarmee de lijn van het Hof. Het beleggingsverbod voor notarissen past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

2022-10-28T11:31:17+02:00oktober 28th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|
Ga naar de bovenkant