Uitspraak Hof van Justitie over het UBO-register

Op 22 november is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig. De minister van Financiën laat in een ► Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen [...]

2022-11-25T14:34:54+01:00november 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

De Kamer voor het notariaat heeft in september 2022 uitspraak gedaan over drie tuchtklachten van het BFT over de schending van het beleggingsverbod door notarissen. De tuchtrechter oordeelde dat de tuchtklachten van het BFT gegrond zijn en volgt daarmee de lijn van het Hof. Het beleggingsverbod voor notarissen past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

2022-10-28T11:31:17+02:00oktober 28th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT mee op route met gerechtsdeurwaarders

Om meer inzicht in de dagelijkse werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder te krijgen, ging een aantal medewerkers van het BFT een dagdeel mee ‘op route’ met een gerechtsdeurwaarder. Tijdens de routes werden diverse exploten uitgebracht en werd kennis gemaakt met de communicatieve vaardigheden van de gerechtsdeurwaarders. Onderweg was er ruimte om over en weer werkervaringen en inzichten te delen. Ook werd gesproken over de praktische uitdagingen bij het vervullen van de ambtswerkzaamheden en de digitaliseringsslagen. [...]

2022-10-26T11:44:00+02:00oktober 26th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Online-presentatie BFT voor gerechtsdeurwaarders

Op dinsdag 18 oktober heeft het BFT op verzoek van de KBvG online een presentatie gehouden voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland. Tijdens het zeer goed bekeken webinar gaf het BFT een kijkje in de keuken, door te vertellen over verschillende manieren van toezicht houden en de wijze waarop handhaving plaatsvindt. In het vakinhoudelijke deel werd aan de hand van tuchtuitspraken ingegaan op onder meer de retourprovisie, de berekening van liquiditeit en solvabiliteit en de [...]

2022-10-21T15:53:09+02:00oktober 21st, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Valt een accountant onder de Wwft als hij/zij in privé penningmeester is bij een vereniging?

Deze vraag werd recentelijk voorgelegd aan het BFT door een accountant die in privé bestuurslid en penningmeester van een vereniging is. Tijdens zijn werk als penningmeester voor de vereniging kwam de accountant een transactie tegen die in aanmerking zou komen voor een melding ongebruikelijke transactie bij de FIU in Zoetermeer. Het BFT is bij deze vraag tot het volgende standpunt gekomen. Gelet op de tekst van artikel 1a, lid 4 letter b Wwft, geldt [...]

2022-10-18T09:53:42+02:00oktober 18th, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

Sanctiewet-informatie op website BFT

Op de website van het BFT is een aparte  pagina ingericht met informatie over de naleving van de ► Sanctiewet. Wwft-instellingen (waaronder notarissen) en gerechtsdeurwaarders worden opgeroepen alert te zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij de Sanctiewet een rol kan spelen. Tevens is oplettendheid geboden bij pogingen van partijen tot het omzeilen van sanctiemaatregelen. De pagina bevat verwijzingen naar de Wwft-leidraden en de sanctielijsten. Ook worden [...]

2022-10-13T13:44:47+02:00oktober 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Sanctiewet|

BFT: Meeste notarissen voldoen aan permanente educatie

Ondanks de beperkingen door Corona, voldeden de meeste notarissen het afgelopen tijdvak 2020-2021 aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie. Permanente educatie dient een maatschappelijk belang. Burgers moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de notarissen die zij inschakelen beschikken over alle (actuele) kennis die gezien hun functie noodzakelijk is voor een goede beroepsuitoefening. Daarom treedt het Bureau financieel toezicht (BFT) op indien notarissen in het tijdvak van twee jaren niet voldoende opleidingspunten hebben [...]

2022-10-06T08:59:42+02:00oktober 6th, 2022|Artikelen, BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

UBO-register: uitzondering ontbreken registratie bij aangaan van nieuwe zakelijke relaties verlengd

In ► eerdere berichtgeving van het BFT is gewezen op het feit dat het ontbreken van een registratie van de UBO van een nieuwe zakelijke relatie in het UBO-register een belemmering vormt voor het aangaan van deze relatie. Tot 1 juli 2022 bestaat de mogelijkheid om te volstaan met de vaststelling dat registratie door de cliënt heeft plaatsgevonden, maar nog niet is verwerkt. Deze regeling is verlengd tot in ieder geval 1 januari 2023. [...]

2022-07-26T12:19:14+02:00juli 1st, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Memo cryptovaluta

Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft daarbij een belangrijke rol. Een relevante vraag in dit kader is: hoe kan de notaris de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten hij/zij kan opvragen [...]

2022-06-20T12:31:22+02:00juni 20th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Handreiking voor het Notariaat

Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen leven bij de beroepsgroep. Deze vragen hebben vaak betrekking op wat er gebeurt met meldingen van ongebruikelijke transacties (OT’s), de veiligheid van melders, de geheimhoudingsplicht en dergelijke. Ook is er behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Dit is de reden dat het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) en het RIEC Amsterdam-Amstelland in overleg [...]

2022-06-13T06:56:05+02:00juni 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|
Ga naar de bovenkant