Memo cryptovaluta

Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna en Wwft daarbij een belangrijke rol. Een relevante vraag in dit kader is: hoe kan de notaris de herkomst van het vermogen (bron van de middelen) beoordelen wanneer de gelden hun oorsprong vinden in cryptovaluta? Daarnaast is van belang hoe ver de notaris moet gaan, welke documenten hij/zij kan opvragen [...]

2022-06-20T12:31:22+02:00juni 20th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Handreiking voor het Notariaat

Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen leven bij de beroepsgroep. Deze vragen hebben vaak betrekking op wat er gebeurt met meldingen van ongebruikelijke transacties (OT’s), de veiligheid van melders, de geheimhoudingsplicht en dergelijke. Ook is er behoefte aan meer praktijkvoorbeelden. Dit is de reden dat het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) en het RIEC Amsterdam-Amstelland in overleg [...]

2022-06-13T06:56:05+02:00juni 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Seminar MTB ‘Toezicht met impact’

Op 23 mei 2022 organiseerden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB) het seminar ‘toezicht met impact’. Het MTB is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Bij het seminar stonden kansen en risico’s van risicogericht toezicht centraal. In de inleiding van gedragseconoom Eva van den Broek ging het over het bromvliegeffect in het toezicht. [...]

2022-05-31T21:12:04+02:00mei 31st, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

BFT neemt deel aan markttoezichthoudersberaad (MTB)

Het BFT neemt al enkele jaren deel aan het ‘Markttoezichthoudersberaad’ (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn. De andere deelnemers zijn: Autoriteit Consument en Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Commissariaat voor de Media (CvdM), De Nederlandsche Bank (DNB), Kansspelautoriteit (Ksa), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit [...]

2022-05-02T14:57:37+02:00mei 2nd, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

UBO-register: aangaan nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en terugmeldplicht

Op 27 september 2020 is het openbaar UBO-register ingevoerd. Registratieplichtige organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om hun Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijk belanghebbenden, of UBO’s) in te schrijven in het UBO-register. In verband met het aflopen van de wettelijke deadline op 27 maart 2022 wil het BFT wijzen op het volgende. Wwft-instellingen dienen bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de UBO van de [...]

2022-03-25T14:53:14+01:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

AMLC meldt toename aantallen verdachte transacties met vastgoed

Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen van ongebruikelijke transacties met vastgoed door notarissen wordt over het algemeen door beoordelaars geroemd. In bijgaand bericht geeft het Anti Money Laundring Centre (AMLC) nog meer inzicht in de resultaten van de meldingen van ongebruikelijke transacties. Zo ziet het AMLC een toename in de aantallen ongebruikelijke transacties met vastgoed die [...]

2022-03-28T09:40:47+02:00maart 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?

De EU, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere mogendheden hebben sancties opgelegd aan Rusland en daarmee gelieerde partijen. Wwft instellingen zijn belangrijke poortwachters en kunnen door hun cliënten ingeschakeld worden om sanctieregels te omzeilen. Alertheid is daarom geboden. Voor meer informatie: Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?

2022-03-01T14:36:49+01:00maart 1st, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond

Het beroep inzake een boete en een aanwijzing die het BFT heeft opgelegd en gegeven aan een administratiekantoor is ongegrond verklaard. Het betrof overtredingen van de monitoringsverplichting, het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek en het (onverwijld) melden van 4 ongebruikelijke transacties. Gezien het feit dat de cliënt van het administratiekantoor een PGB gefinancierde instelling betrof had het administratiekantoor extra alert moeten zijn en had zij om meerdere redenen een hoger risico op witwassen moeten [...]

2022-02-24T16:06:46+01:00februari 24th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Hybride werken bij het BFT

In het magazine Wendbaar van december 2021 aandacht voor het BFT als voorloper in hybride werken.. Wendbaar is een uitgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hybride voorlopers [Tijdschrift Wendbaar, nr. 5 december 2021]

2022-01-19T11:00:59+01:00januari 19th, 2022|BFT, Nieuwsberichten|
Ga naar de bovenkant