Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

In het voorjaar van 2024 heeft het BFT een groot aantal administratiekantoren gevraagd om een een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wwft door het kantoor. Dit keer is er voor gekozen om nieuwe administratiekantoren, welke in 2022 gestart zijn, te bevragen. Nieuw ingeschreven administratiekantoren ontvangen korte tijd na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) informatie van het BFT over de Wwft, zodat zij weten aan welke eisen ze [...]

2024-06-10T13:13:39+02:00juni 10th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Uncategorized, Wwft|

Royementen van hypotheken vallen ook onder de eindverantwoordelijkheid van de notaris

Royementen van hypotheken worden vaak gezien als een administratieve handeling, echter vallen deze ook onder de eindverantwoordelijkheid van de notaris. Gezien de (mogelijk) verstrekkende gevolgen van de doorhaling van een hypotheek in het Kadaster, moet een notaris daarbij zorgvuldig te werk gaan. Het BFT verweet een notaris dat er geen correcte interne procedures aanwezig waren op het gebied van de royementen en dat de notaris onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen bij het herstellen van een [...]

Notaris: voorkom oprichting plof-BV’s

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is deze notitie opgesteld.

2024-05-29T09:46:32+02:00mei 29th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Uncategorized|

BFT in CCV podcast ‘De vastgoednotaris als poortwachter’

Naar aanleiding van het congres ‘De poortwachtersrol van de vastgoednotaris in de praktijk versterken’ georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), PVO, de KNB en NRS, is een podcastreeks opgenomen. In de eerste aflevering behandelt onze senior toezichthouder Wwft Dirk Kolkman samen met Robert Helder, universitair docent notarieel recht aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij de financiële recherche, een aantal concrete casussen. Ze wijzen de luisteraars daarbij direct op rode vlaggen [...]

2024-04-16T09:56:18+02:00april 16th, 2024|Uncategorized|

BFT publiceert Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024

Het BFT heeft de Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024 gepubliceerd. Deze circulaire is in lijn met de circulaire van vorig jaar en is primair bedoeld om u te informeren over de toepasselijke termijnen en indieningswijze van de jaar- en kwartaalverslagstaten bij het BFT. Ook heeft het tot doel om u te informeren over de bij de jaarverslagstaten 2023 te voegen accountantsverklaringen van de accountant. Daarnaast worden enige aandachtspunten met u gedeeld.

De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in samenwerking met Novak elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden. Bureau Financieel Toezicht (BFT) ontving een signaal over een ondernemer en zijn eenmanszaak. Deze onderneming werd [...]

2023-12-12T09:44:07+01:00december 12th, 2023|Uncategorized|

BFT in Podcast Compliance Adviseert

Bureau Financieel Toezicht houdt in het kader van de Wwft toezicht op notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en andere Wwft-plichtige vrije beroepsgroepen. Senior Toezichthouder Wwft Marrit Jansen is te gast bij de Podcast Compliance Adviseert, waar ze bespreekt hoe deze beroepsgroepen invulling geven aan hun rol als poortwachter en hoe het toezicht hierop is georganiseerd. Wat doet het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nu precies? En hoe staat dit in verhouding tot de taken van andere [...]

2023-07-04T10:14:08+02:00juli 4th, 2023|BFT, Podcast, Uncategorized, Wwft|

Handhaving door het BFT

Voor het goed vervullen van de toezichttaken, dient het BFT ook handhavend op te treden. De keuze voor de inzet van handhavingsinstrumenten wordt echter zorgvuldig gemaakt aan de hand van het handhavingsbeleid van het BFT. Voor sommige normschendingen kan worden volstaan met een schriftelijke waarschuwing. Het kan ook zijn dat het BFT beslist om een normoverdragend gesprek met de beroepsbeoefenaar te voeren. Grotere normschendingen kunnen als tuchtklacht worden voorgelegd aan de tuchtrechter. Ook kan [...]

2021-07-01T08:44:54+02:00juli 1st, 2021|Uncategorized|

Geschorste notaris mag geen cliënt-contact onderhouden

Naar aanleiding van een ingesteld hoger beroep door het BFT oordeelt het Hof dat een geschorste notaris uiteraard geen notariële akten meer mag/kan passeren. Echter, ook het geven van een advies aan cliënten valt onder de werkzaamheden waartoe de geschorste notaris niet bevoegd is. Dat geldt ook voor het voeren van een gesprek met cliënten en het voeren van correspondentie. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:137 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het indienen [...]

2020-03-19T09:57:05+01:00maart 19th, 2020|Notariaat, Tuchtuitspraak Wna, Uncategorized|
Ga naar de bovenkant