Gerechtsdeurwaarders herstellen fout door onjuiste software

Eind 2022 constateerde het BFT dat een door gerechtsdeurwaarders gebruikte softwareapplicatie in een beperkt aantal situaties de kosten van de verdeling van gelden uit derdenbeslagen, onjuist berekende. De aanbieder van de applicatie heeft naar aanleiding van deze constatering van het BFT in januari 2023 aanpassingen in de applicatie doorgevoerd, waarna er geen onjuiste berekeningen meer plaatsvonden. Herstel Het BFT heeft bij de gerechtsdeurwaarders die gebruik maakten van de applicatie aangedrongen op herstel van de [...]

2024-05-07T13:53:44+02:00mei 8th, 2024|Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

BFT publiceert Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024

Het BFT heeft de Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024 gepubliceerd. Deze circulaire is in lijn met de circulaire van vorig jaar en is primair bedoeld om u te informeren over de toepasselijke termijnen en indieningswijze van de jaar- en kwartaalverslagstaten bij het BFT. Ook heeft het tot doel om u te informeren over de bij de jaarverslagstaten 2023 te voegen accountantsverklaringen van de accountant. Daarnaast worden enige aandachtspunten met u gedeeld.

KBvG: Nieuwe Bestuursregel Verslagstaten

Het bestuur van de KBvG heeft naar aanleiding van een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam de Bestuursregel Verslagstaten aangepast om zo de hoogte van de bewaarplicht te verduidelijken. Hiertoe is overgegaan omdat het hof besliste dat de voorgeschreven berekeningswijze in het verslag van Werkgroep Blos op meerdere manieren kon worden uitgelegd. In de Bestuursregel is nu expliciet bepaald dat de berekening van de bewaarplicht óf op eiserniveau óf op dossierniveau dient plaats te [...]

2023-05-08T11:02:04+02:00mei 8th, 2023|BFT, Gerechtsdeurwaarders|

BFT heeft juiste gebruikersgegevens nodig voor nieuw DiginBFT

De gebruikersgegevens in het nieuwe DiginBFT-portaal komen niet altijd overeen met de relatiegegevens die al bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bekend waren. Dat blijkt uit een pilot met het nieuwe portaal. Het BFT belt daarom gerechtsdeurwaarders- en notariskantoren op om de juiste gegevens op te vragen. Daarbij vraagt het BFT onder andere om namen van huidige gemachtigden, een mobiel nummer en e-mailadressen. Mobiel nummer en e-mailadres zijn nodig om inloggen via een tweestapsverificatie [...]

2023-03-21T15:38:46+01:00maart 21st, 2023|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2022 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2023. Circulaire notariaat 2023 Circulaire gerechtsdeurwaarders 2023

2024-04-08T10:44:14+02:00januari 26th, 2023|Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT mee op route met gerechtsdeurwaarders

Om meer inzicht in de dagelijkse werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder te krijgen, ging een aantal medewerkers van het BFT een dagdeel mee ‘op route’ met een gerechtsdeurwaarder. Tijdens de routes werden diverse exploten uitgebracht en werd kennis gemaakt met de communicatieve vaardigheden van de gerechtsdeurwaarders. Onderweg was er ruimte om over en weer werkervaringen en inzichten te delen. Ook werd gesproken over de praktische uitdagingen bij het vervullen van de ambtswerkzaamheden en de digitaliseringsslagen. [...]

2022-10-26T11:44:00+02:00oktober 26th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Online-presentatie BFT voor gerechtsdeurwaarders

Op dinsdag 18 oktober heeft het BFT op verzoek van de KBvG online een presentatie gehouden voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland. Tijdens het zeer goed bekeken webinar gaf het BFT een kijkje in de keuken, door te vertellen over verschillende manieren van toezicht houden en de wijze waarop handhaving plaatsvindt. In het vakinhoudelijke deel werd aan de hand van tuchtuitspraken ingegaan op onder meer de retourprovisie, de berekening van liquiditeit en solvabiliteit en de [...]

2022-10-21T15:53:09+02:00oktober 21st, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Gerechtsdeurwaarders geschorst wegens bewaringstekort

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft in de uitspraak van 4 juli 2022 geoordeeld dat alle (tien) gerechtsdeurwaarders, waar het BFT een tuchtklacht tegen had ingediend, tuchtrechtelijk verantwoordelijk zijn voor langdurige tekorten op de kwaliteitsrekeningen. De Kamer acht het “zonneklaar” dat het meetellen van andere rekeningen dan de kwaliteitsrekeningen bij het berekenen van de bewaringspositie in strijd is met artikel 19, eerste lid, van de Gdw. Ook de aan een opdrachtgever verschuldigde bedragen waarvoor een [...]

2022-07-25T11:53:09+02:00juli 25th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Tuchtuitspraak GDW|
Ga naar de bovenkant