Met een negatieve bewaring maakt een deurwaarder inbreuk op het maatschappelijk vertrouwen

Naar aanleiding van onder meer negatieve bewaringsposities en het niet melden daarvan, dient het BFT een tuchtklacht in tegen twee gerechtsdeurwaarders. De kamer ziet in erkenning en het aanpassen van de werkwijze reden om af te wijken van het uitgangspunt dat een negatieve bewaringspositie in beginsel leidt tot ontzetting uit het ambt. De kamer legt een schorsing op van één maand en veroordeelt de gerechtsdeurwaarders tot betaling van de kosten van de klachtbehandeling. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 [...]

2020-08-27T22:58:09+02:00augustus 27th, 2020|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Tuchtuitspraak GDW|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. De hieronder opgenomen hebben betrekking op de kwartaalcijfers 2020 en de jaargegevens 2019. Het BFT verwijst voor de circulaires van vorig jaar (kwartaalcijfers 2019 en jaarcijfers 2018) naar de 'informatie accountants' onder Notariaat respectievelijk Gerechtsdeurwaarders. Notarissen: Circulaire 2020 Gerechtsdeurwaarders: Circulaire 2020

2020-01-11T10:07:34+01:00november 14th, 2019|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Aanvullende toelichtingen bij circulaire notariaat en gerechtsdeurwaarders 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aanvullende toelichting gepubliceerd voor de circulaire 2019 voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Deze kunt u via de volgende links benaderen:  Aanvullende toelichting bij de circulaire notariaat 2019  Aanvullende toelichting bij de circulaire gerechtsdeurwaarders 2019  

2019-03-20T12:04:05+01:00maart 20th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. Notarissen Circulaires notarissen (2018/2019) Bijlage circulaires notarissen (2018/2019) Gerechtsdeurwaarders Circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019)  Bijlage circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019)    

2019-11-14T11:32:41+01:00januari 29th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Ondertekening samenwerkingsconvenant BFT-KBVG

Op 16 november jongstleden hebben het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een samenwerkingsconvenant ondertekend. Beide organisaties onderhouden al jaren contact met elkaar. De rol van BFT is vanaf 1 juli 2016 uitgebreid tot het integrale toezicht op de gerechtsdeurwaarders, waarbij de samenwerking tussen beide organisaties is geïntensiveerd. De KBvG en het BFT erkennen de noodzaak om de taakuitoefening van beide organisaties zo goed mogelijk [...]

2017-11-22T08:38:20+01:00november 17th, 2017|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Persberichten|

WWFT informatiefbrief naar boekhoudkantoren in Den Haag

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen boekhoudkantoren een informatiebrief van het BFT met een toelichting op de WWFT toegezonden. Aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de WWFT onder de aandacht [...]

2017-08-29T15:14:51+02:00januari 10th, 2017|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Notariaat, Wwft|

Belastingdienst, FIOD en Functioneel Parket pakken beroepsfraudeurs aan

De Belastingdienst heeft afgelopen week samen met de FIOD en het Functioneel Parket op verschillende manieren opgetreden tegen beroepsfraudeurs die misbruik maken van rechtspersonen. Beroepsfraudeurs kopen onder meer rechtspersonen, bijvoorbeeld BV’s, die op de rand van een faillissement staan, al niet via een stroman. Vervolgens bouwen de fraudeurs via die BV nieuwe schulden op. Uiteindelijk gaat het bedrijf failliet of wordt het op eigen verzoek ontbonden. De oorspronkelijke eigenaar – die al lang denkt [...]

2017-08-31T11:39:25+02:00oktober 14th, 2016|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Notariaat, Wwft|

Nieuwe DiginBFT modellen voor gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe modellen voor gerechtsdeurwaarders gepubliceerd: voor het indienen van de kwartaalinformatie kantoor; voor het indienen van de bewaarplicht Indien u gebruik maakt van XML bestanden wijst het Bureau Financieel Toezicht u er op dat in het nieuwe model van de bewaarplicht de voormalige veldnummers 190 t/m 193 zijn vervallen en de veldnummers 200, 201 en 203 zijn toegevoegd. Bij het aanmaken van uw XML-bestanden van de bewaarplicht ten behoeve van [...]

2017-09-05T08:44:15+02:00juli 3rd, 2013|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Persberichten|